Hải quan xử lý vụ thép nhập khẩu của Công ty Posco

14:40, 04/07/2018
|

(VnMedia) - Tổng cục Hải quan vừa cho biết về việc xử lý vụ việc liên quan tới mặt hàng thép do Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings nhập khẩu về Việt Nam.

Thời gian qua, một số phương tiện truyền thông phản ánh vướng mắc về phân loại thép của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings. Trước vấn đề này Tổng cục Hải quan đã có thông tin chính thức.

Theo đó, Công ty TNHH Trung tâm gia công Hà Nội Việt Nam Posco (sau này sáp nhập với Công ty Posco VHPC trở thành Công ty Posco Việt Nam Holdings) (sau đây gọi tắt là Công ty VNPC) đăng ký nhập khẩu mặt hàng thép tấm hợp kim cán nóng phẳng chưa phủ mạ tráng, mã số khai báo: 7225.40.90, thuế suất nhập khẩu 0% thuộc tờ khai số 10093377723/A41 ngày 6/7/2016 và số 10097871546/A41 ngày 5/8/2016 tại Chi cục Quản lý đầu tư gia công Hải Phòng.

Theo kết quả phân tích tại Chi cục Kiểm định Hải quan 2 thì mặt hàng được xác định là thép tấm hợp kim đã qua nguyên công cán. Trên cơ sở đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả phân loại số 1905/TB-TCHQ ngày 23/3/2017 và số 435/TB-TCHQ ngày 20/1/2017, kết luận mặt hàng là: Thép tấm hợp kim đã qua nguyên công cán, chiều rộng lớn hơn 600mm, đã được cán nóng, chưa được mạ hoặc tráng, mã số: 7225.40.90.

Theo kết quả xác minh tại nước xuất khẩu, 2 mặt hàng nêu trên đều là thép tấm hợp kim cán nóng. Ảnh minh họa


Sau khi hàng hóa được thông quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với lô hàng trên và phát hiện lô hàng trên được Công ty VNPC bán cho Công ty thép Việt Hàn và 2 mặt hàng trên được Công ty thép Việt Hàn sử dụng để cắt ra làm phôi billet để cán thành thép xây dựng.

Trên hợp đồng thương mại giữa hai Công ty, tại trang 1 thể hiện hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán phôi thép. Do đó, quan điểm của Cục Hải quan TP Hải Phòng đối với mặt hàng nhập khẩu tại 02 tờ khai nêu trên là phôi thép, mã số hàng hóa là 7224.90.00.

Tuy nhiên, để có cơ sở kết luận mã số hàng hóa, làm cơ sở để truy thu thuế tự vệ, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã có công văn trao đổi với Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương). Cục Phòng vệ thương mại có văn bản số 124/PVTM-VP  ngày 16/10/2017 trả lời Cục Hải quan TP Hải Phòng theo hướng: “Việc nhập khẩu thép tấm được cắt thành phôi để sản xuất thép xây dựng có dấu hiệu lẩn tránh thuế tự vệ theo quy định của Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017”.

Kết quả kiểm tra sau thông quan và ý kiến của Cục Phòng vệ thương mại đặt ra nghi vấn lẩn tránh thuế nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định hành vi khai báo sai của Doanh nghiệp. Để có sở sở đưa ra kết luận chính xác, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh 02 lô hàng nhập khẩu nêu trên tại nước xuất khẩu . Theo kết quả xác minh tại nước xuất khẩu, 2 mặt hàng nêu trên đều là thép tấm hợp kim cán nóng, mã số 7225.40.90.

Ngày 29/6/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3834/TCHQ-TXNK thông báo kết quả xác minh gửi Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings và Cục Hải quan TP Hải Phòng để thực hiện.

Sản phẩm thép nào bị áp thuế tự vệ?

Quyết định 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 về việc áp thuế tự vệ đối với phôi thép hợp kim và không hợp kim; các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam nêu rõ:

Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ bao gồm phôi thép hợp kim và không hợp kim; và các sản phẩm thép dài hợp kim và không hợp kim (bao gồm thép cuộn và thép thanh) nhập khẩu vào Việt Nam, có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Đối với mã HS 9811.00.00, biện pháp tự vệ chỉ áp dụng đối với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là: 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10; và không áp dụng với hàng nhập khẩu được dẫn chiếu đến các mã HS gốc còn lại.       

Mức thuế tự vệ đối với phôi thép

Bộ Công Thương  áp dụng biện pháp tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung đối với phôi thép nhập khẩu vào Việt Nam cụ thể:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017

23,3%

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018

21,3%

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

19,3%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

17,3%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

Mức thuế tự vệ đối với thép dài

Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung đối với thép dài nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

Từ ngày 22/3/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp tạm thời có hiệu lực) đến ngày 01/

8/2016 (trước ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực)

14,2% 
(mức thuế tự vệ tạm thời)

Từ ngày 02/8/2016 (ngày Quyết định áp dụng biện pháp chính thức có hiệu lực) đến ngày 21/3/2017

15,4%
(mức thuế tự vệ chính thức năm đầu tiên)

Từ ngày 22/3/2017 đến ngày 21/3/2018

13,9%

Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019

12,4%

Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020

10,9%

Từ ngày 22/3/2020 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)Đinh Bách


Ý kiến bạn đọc