Doanh thu PVN tăng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2018

06:55, 17/07/2018
|
(VnMedia) -  Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.
 
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có thông báo sơ bộ về kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu với hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 12,44 triệu tấn, vượt 3,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54,5% kế hoạch năm.
 
Trong đó, sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,13 triệu tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 6,18 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài đạt 0,95 triệu tấn, vượt 2,0% kế hoạch 6 tháng). Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,31 tỷ m3, vượt 4,3% kế hoạch 6 tháng và bằng 55,3% kế hoạch năm.
 
 
Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,80 tỷ kWh, vượt 5,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 54,7% kế hoạch năm.Sản xuất đạm 6 tháng đạt 823,8 nghìn tấn, vượt 3,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 3,85 triệu tấn, vượt 9,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 32,7% kế hoạch năm.
 
Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284,5 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng.
 
Cũng theo PVN, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Có 1 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP); giếng khoan Bạch Hổ 1803 cho kết quả tốt. Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 1,5 triệu tấn quy dầu. Đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).
 
PVN cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đều vận hành ổn định, an toàn; sản lượng sản xuất đạm, xăng dầu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra.
 
Đặc biệt, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt mốc sẵn sàng khởi động (RFSU) vào ngày 28/2/2018 và đã sản xuất sản phẩm xăng A92 thành công ngày 01/5/2018. Sản lượng sản xuất tính đến hết 30/6/2018 đạt 381 nghìn tấn.
 
Tính đến cuối tháng 6/2018, NSRP đã xuất bán 88 nghìn m3 xăng A95; 45 nghìn m3 A92 và 86,5 nghìn m3 dầu DO. Bên cạnh đó, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ bắt đầu vận hành lại 3 dây chuyền kéo sợi từ ngày 20/4/2018. Hiện tại ba dây truyền DTY đang vận hành ổn định, sản phẩm đầu ra đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 sản xuất sợi đạt 440 tấn.
 
Trong thời gian còn lại của năm 2018, Tập đoàn sẽ quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2018 Chính phủ giao.
 
Cụ thể: Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác tìm kiếm thăm dò trên thềm lục địa và tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2018; vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; thu xếp đủ vốn, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm của Tập đoàn và các đơn vị, đặc biệt là tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc