Bộ Công Thương đã xử lý sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

14:59, 11/07/2018
|
(VnMedia) -  Báo cáo trước Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, với các sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương giai đoạn trước năm 2016 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.
 
Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
Sai phạm trong công tác tuyển dụng đã được làm rõ và xử lý trách nhiệm
 
Báo cáo trực tiếp với Tổng Bí thư tại buổi làm việc sáng nay về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, cũng như để đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, ngay từ giữa năm 2016 Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã xác định công tác tổ chức cần phải có những thay đổi đột phá, tổ chức bộ máy cần được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 
Sau khi bàn bạc thống nhất, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã mạnh dạn trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 125 phòng (giảm 72 phòng).
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Chính phủ
Đối với tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu Bộ Công Thương cũng thông tin, Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc chủ trương không quy định việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính không thuộc lĩnh vực về tổ chức bộ máy. BCSĐ đã chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Dự kiến sẽ trình cấp có thẩm thẩm quyền phê duyệt vào cuối năm 2018.
 
Liên quan đến công tác cán bộ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: "Đối với các sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương giai đoạn trước năm 2016 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Cán sự đảng đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan".
 
Để khắc phục các sai sót của giai đoạn trước về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chia sẻ, Ban Cán sự đảng đã tập trung sửa đổi các quy chế, quy định về công tác cán bộ.
 
Cụ thể, ngày 16/5/2017, Ban Cán sự đảng đã ban hành Quy chế làm việc mới của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ theo hướng cụ thể hóa các nguyên tắc quan trọng như "tập trung dân chủ", "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", đề cao trách nhiệm cá nhân ở tất cả các khâu, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. 
 
“Ban Cán sự đảng cũng đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn và quy trình thực hiện công tác cán bộ của Bộ Công Thương, trong đó bổ sung các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và hoàn thiện các quy trình của công tác cán bộ theo hướng phù hợp với các quy định mới, bảo đảm tính công khai, minh bạch, rõ ràng về trách nhiệm và cơ chế bảo đảm sự kiểm tra, giám sát thực hiện”, người đứng đầu Bộ Công Thương nhấn mạnh.
 
Tiếp tục sắp xếp lại cấp phó của các đơn vị
 
Liên quan đến công tác xắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, ngay sau khi Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ có hiệu lực, Ban Cán sự đảng đã khẩn trương chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, hiện nay, cơ bản đã kiện toàn xong cấp trưởng. Tiếp theo, Ban Cán sự đảng sẽ tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại cấp phó của các đơn vị, cơ bản bảo đảm 3 cấp phó/1 đơn vị. Đặc biệt, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã chủ động ban hành Nghị quyết quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng (hiện nay chưa có quy định của pháp luật về số lượng lãnh đạo cấp phòng thuộc Bộ, Ban, ngành Trung ương), trong đó mạnh dạn quy định đối với phòng có dưới 10 biên chế chỉ bố trí 1 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng. Đối với phòng có từ 10 biên chế trở lên được bố trí 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng.
 
“Theo cơ cấu tổ chức mới, số lượng phòng tại các đơn vị của Bộ công Thương đã giảm 72 phòng, tương đương 36,5%. Với tiêu chí mới về số lượng lãnh đạo cấp Phòng, Bộ sẽ sắp xếp để bảo đảm giảm ít nhất 30% lãnh đạo cấp Phòng”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh báo cáo.
 
Riêng công tác quy hoạch cán bộ, Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Đảng và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nguồn các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng mới quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026. Phối hợp với Đảng ủy Bộ rà soát, phê duyệt quy hoạch cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ và theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc