Bán chui cổ phiếu, sếp Địa ốc Khang An bị phạt tiền

09:33, 17/07/2018
|
(VnMedia) - Bà Phan Thị Thu Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An (mã chứng khoán KAC), bán 172.630 cổ phiếu KAC từ ngày 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017 nhưng không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phan Thị Thu Thảo.
 
Cụ thể, phạt tiền 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
 
 
Đưa ra lý do xử phạt, UBCKNN cho biết, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Phan Thị Thu Thảo - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An, mã chứng khoán KAC, bán 172.630 cổ phiếu KAC từ ngày 21/3/2017 đến ngày 28/3/2017 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.
 
Cùng với bà Thảo, Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPVPHC, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Xuân Quang – Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnVinafreight.
 
Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ngày 31/10/2016, ông Đỗ Xuân Quang – Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phầnVinafreight, mã chứng khoán: VNF đã thực hiện giao dịch bán 99.900 cổ phiếu VNF nhưng đến ngày 29/11/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Quang).
 
Minh Ngọc
 

Ý kiến bạn đọc