Quốc hội thông qua bội chi ngân sách 2016 hơn 248 nghìn tỷ đồng

13:19, 12/06/2018
|

(VnMedia) - Sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 với 95,48% đại biểu tán thành. Tổng cộng, 468 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 465 đại biểu tán thành, còn lại 3 đại biểu không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 cụ thể với tổng số thu cân đối NSNN là 1,4 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN năm 2002. Tổng số chi cân đối NSNN là 1,57 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm 197.165 tỷ đồng vay trong nước, chiếm hơn 79% nguồn tiền bù đắp. Ngoài ra, 51.563 tỷ đồng vay ngoài nước.

Theo dự toán NSNN năm 2016, thu và chi NSNN lần lượt đạt hơn 1 triệu tỷ đồng và hơn 1.27 triệu tỷ đồng. Thời điểm lập dự toán, con số bội chi được tính là 254.000 tỷ đồng, bằng 4,95% GDP.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại và nghiên cứu đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến của đại biểu.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các cấp khẩn trương quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN đã hoàn thành và chấn chỉnh kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán.

Quốc hội cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.

Khánh An


Ý kiến bạn đọc