Sabeco nói gì khi bị Kiểm toán Nhà nước truy thu gần 2.500 tỷ đồng?

13:52, 05/04/2018
|
(VnMedia) - Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, nên Sabeco chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản tiền gần 2.500 tỷ đồng. 
 
Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - mã chứng khoán SAB) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán. Tại báo cáo này, Sabeco cũng đề cập đến khoản tiền bị Kiểm toán Nhà nước truy thu.
 
Theo Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty và các công ty con.
 
Theo đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước sau khi điều chỉnh kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước vào ngân sách nhà nước phần cổ tức chia cho Bộ Công Thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59% với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông không kiểm soát với tỷ lệ góp vốn 10,41% là 289 tỷ đồng.
 
 
Thông tin của Sabeco cho biết, theo Quyết định số 1034/QĐ-BTC ngày 9/11/2017 của Bộ Công Thương, trong năm 2017, Bộ Công Thương đã thực hiện thoái vốn tại Tổng công ty. Ngày 27/12/2017, nhà đầu tư đã chuyển trả số tiền chuyển nhượng là hơn 109.965 tỷ đồng, tương đương hơn 343 triệu cổ phần (53,59% vốn điều lệ của Sabeco).
 
Ngày 29/12/2017, Công ty TNHH Việt Nam Beverage – một công ty thành lập tại Việt Nam, với việc sở hữu hơn 343 triệu cổ phần (53,59% vốn điều lệ của Sabeco) đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Tổng Công ty. Bộ Công Thương đến nay chỉ còn nắm giữ khoảng 36%.
 
Sabeco cũng cho biết, theo Điều 165 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014, Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.
 
Ban Tổng giám đốc của Sabeco cho rằng, Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công Thương và các cổ đông không kiểm soát như yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước nên Sabeco chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này. 
 
"Sabeco chỉ thuyết minh là một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính riêng, hiện công ty đang thực hiện để xin ý kiến các cổ đông", thông tin từ Sabeco cho biết.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc