Sabeco chính thức lên tiếng về khoản tiền gần 2.500 tỷ Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nộp ngân sách

08:19, 24/04/2018
|

Trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE), Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước - Giải khát Sài Gòn – Sabeco (mã SAB) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh nội dung thuyết minh nợ tiềm tàng trên BCTC hợp nhất năm 2017.

Cụ thể, HĐQT SAB thông qua việc điều chỉnh nội dung thuyết minh nợ tiềm tàng trên BCTC hợp nhất năm 2017 của Sabeco với nội dung:

"Theo Điều 135 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.
Theo đó, Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty cho rằng Đại hội đồng cổ đông chưa phê duyệt quyết định phân chia cổ tức cho Bộ Công thương và các cổ đông không kiểm soát của KTNN nên Tổng công ty chưa có đủ cơ sở để ghi nhận khoản phải trả này, do đó, Tổng công ty chỉ thuyết minh là một khoản nợ tiềm tàng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Tại ngày của báo cáo tài chính hợp nhất này, Tổng Công ty đang trong quá trình xin ý kiến cấp thẩm quyền về vấn đề này” theo đề nghị của Tổng giám đốc Sabeco tại tờ trình số 514 ngày 18/4/2018.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8/2/2018 về kết quả kiểm toán BCTC tại ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Theo đó, KTNN yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 2.495 tỷ đồng và các cổ đông thiểu số khác với số tiền 289 tỷ đồng.

Liên quan tới kết luận này, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI ) mới đây đã có công văn gửi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần làm rõ một số vấn đề.

Theo VAFI, cần xác định ai được quyền quyết định phân chia lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức hàng năm. Hiệp hội này dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 cho biết, chỉ có ĐHĐCĐ mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần. Trong khi đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Sabeco ngày 18/4/2017 đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó khoản lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016 được xác định là 2.946,22 tỷ đồng và quyết định không chia.

Theo VAFI, khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng chỉ được thanh toán cho các cổ đông nếu được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Tuy nhiên, nếu ĐHĐCĐ tới đây của Sabeco biểu quyết thông qua việc phân chia 2.900 tỷ đồng thì cổ đông nhà nước chỉ được hưởng 36% của khoản phân chia này vì nhà nước đã bán bớt cổ phần của mình vào ngày 27/12/2017.

Theo Bizlive


Ý kiến bạn đọc