Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp

09:00, 25/04/2018
|

(VnMedia) - Ngày 20/4/2018, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, với sự đồng thuận cao của cổ đông. Đại hội thông qua mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 82%, tăng trưởng tổng tài sản lên 14,4%, nâng tổng số khách hàng lên 2,3 triệu người và bầu ra ban lãnh đạo trong nhiệm kì mới.

Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ mới đã thành công tốt đẹp trong sự kiện ngày 20/4/2018. Được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và tín nhiệm của cổ đông, HDQT và BKS trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được bầu ra.

Tại Đại hội, ông Đỗ Minh Phú tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT TPBank với 28 phiếu bầu, tương ứng với 100% số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội và 155,370% tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ mới đã thành công tốt đẹp trong sự kiện ngày 20/4/2018.
Đại hội đồng cổ đông TPBank nhiệm kỳ mới đã thành công tốt đẹp trong sự kiện ngày 20/4/2018.

ĐHĐCĐ cũng thống nhất bầu ra ông Lê Quang Tiến, ông Đỗ Anh Tú và ông Suzo Shikata giữ chức danh Phó Chủ tịch trong HĐQT 8 người gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, ông Eichiro So, ông Phạm Công Tứ, bà Nguyễn Thu Hà, bà Đỗ Thị Nhung (thành viên độc lập). 3 thành viên ban kiểm soát trúng cử là bà Nguyễn Thị Bảo, ông Thái Duy Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

Trong nhiệm kỳ mới, TPBank tham vọng sẽ là một trong 10 ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, luôn phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, trong đó dẫn đầu về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số, đảm bảo đến năm 2020 tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập, đồng thời nâng cao năng lực quản trị theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế và tuân theo chuẩn mực Basel II.

ĐHĐCĐ của TPBank khép lại với sự nhất trí cao và ủng hộ của đông đảo Cổ đông. Cùng với sự tin tưởng của Quý Cổ đông, đối tác, khách hàng, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV, TPBank đang sẵn sàng tiếp tục phát triển bứt phá trong năm 2018.​

PV


Ý kiến bạn đọc