Doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ đua nhau thành lập mới

14:59, 29/03/2018
|
(VnMedia) -  Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm, lượng doanh nghiệp thành lập mới tập trung chủ yếu ở ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy với 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%...
 
Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký.
 
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 68.979 lao động, giảm 3,0%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2/2018.
 
Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234 doanh nghiệp. Trong đó, có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2018, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 225.389 lao động, giảm 22,7%. 
 
Số vốn đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty cổ phần là 138.383 tỷ đồng, tăng 12,0%, tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 91.366 tỷ đồng, giảm 1,8%, loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 48.183 tỷ đồng, giảm 9,7%, loại hình doanh nghiệp tư nhân có 544 tỷ đồng, giảm 56,6% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 13 tỷ đồng, tăng 321,7% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Về số vốn đăng ký, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 131.781 tỷ đồng, chiếm 47,3%, đứng sau là vùng Đồng bằng Sông Hồng; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Đồng bằng Sông Cửu Long, Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.
 
Số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu tập trung ở ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy với 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%; tiếp đến là xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%, khoa học, công nghệ...
 
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm 2018 là 8.449 doanh nghiệp, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong 3 tháng năm 2018, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều có xu hướng giảm trên cả nước so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, chỉ có khu vực Tây Nguyên là có mức gia tăng với tỷ lệ 10,6%.
 
Trong 3 tháng năm 2018, về tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ có 4 ngành tăng so với cùng kỳ năm 2017 gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;...Các ngành còn lại đều có tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2017.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc