Hàng loạt quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2018

13:05, 01/02/2018
|
(VnMedia) - Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu; Doanh nghiệp kinh doanh casino phải kết nối với cơ quan thuế; Các trường hợp không tính thuế thu nhập doanh nghiệp… là những quy định sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2018.
 
Những trường hợp không tính thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Theo Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP, từ 1/2/2018, phần chi vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người (quy định cũ là 1 triệu đồng) để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm ý tế trích nộp cho các quỹ cho tính chất an sinh xã hội, quỹ Bảo hiểm y tế và quỹ BHTN cho người lao động sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.
 
Chi hoa hồng cho đại lý xổ số không quá 15% doanh thu
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 
Đối với mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số, Thông tư nêu rõ: Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền.
 
Đối với mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả: Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án nhân dân tối đa là 50 triệu đồng/vụ án.
 
Mức chi đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm tối đa bằng 50% số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ.
 
Bên cạnh đó, tổng mức chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả quy định này trong năm tài chính thực hiện theo nguyên tắc: Không vượt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Bắc và miền Trung; không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại khu vực miền Nam và Vielott.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2018 và áp dụng từ năm tài chính 2018.
 
Doanh nghiệp kinh doanh casino phải kết nối với cơ quan thuế
 
Theo Thông tư số 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP. Trong đó có quy định về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý bảo đảm tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử có thưởng.
 
Doanh nghiệp chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân, hoặc bàn trò chơi và đổi trả lại tiền cho người chơi tại quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
 
Mọi giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính, và bảo đảm dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Đồng thời, các giao dịch này phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
 
Doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước. Các hòm này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng, bàn trò chơi có thưởng.
 
Việc mở niêm phong hòm và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02, Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2018.
 
Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
 
Từ ngày 15/2/2018, Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu chính thức có hiệu lực.
 
Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhập khẩu muối (sau đây gọi chung là người nhập khẩu); các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.
 
Theo đó, các loại muối nhập khẩu thuộc nhóm 2501 theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành phải đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu tương ứng quy định tại Điều 4 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 
Thông tư cũng hướng dẫn về phương thức kiểm tra và lấy mẫu thử nghiệm, lưu mẫu; nội dung, thủ tục kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra cũng như trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Quy định mới về logistics
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics. Trong đó, về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics, thương nhân kinh doanh các dịch vụ cụ thể thuộc dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với dịch vụ đó.
 
Cùng với đó, thương nhân tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh logistics bằng phương tiện điện tử có kết nối mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác, ngoài việc đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với các dịch vụ cụ thể, còn phải tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.
 
Nghị định cũng quy định cụ thể, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ logistics.
 
Nghị định có hiệu lực từ 20/2/2018.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc