Số doanh nghiệp thành lập mới đang giảm

08:09, 02/12/2017
|
(VnMedia) -  Trong tháng 11/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký. 
 
Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp. Trong đó, có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới và 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.714.410 tỷ đồng.
 
Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016, số vốn đăng ký mới tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 537.002 tỷ đồng, tăng 58,1%; Tiếp đến là loại hình công ty TNHH 1 thành viên; Loại hình công ty TNHH 2 thành viên; Loại hình doanh nghiệp tư nhân.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, trong 11 tháng năm, số vốn đăng ký vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 579.271 tỷ đồng, chiếm 51,2%; Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng; tiếp đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; Đồng bằng Sông Cửu Long; Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.
 
Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa, ô tô, xe máy có 41.627 doanh nghiệp, chiếm 35,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%...
 
Trong 11 tháng năm 2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 9.930 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,782%; Có 7.817 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,104%; Có 2.314 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,503%; Có 4.287 công ty cổ phần chiếm 17,606% và có 01 công ty hợp danh chiếm 0,004%.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc