Nhóm khách hàng nào sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi thay biểu giá điện mới?

06:37, 15/11/2017
|
(VnMedia) -  Theo dự thảo cơ cấu biểu giá điện mới, với chính sách ưu  tiên phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhóm khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ được hưởng lợi nhất do được điều chỉnh giá điện ngang bằng với sản xuất (hiện giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh, ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất).
 
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo dự thảo này, biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.
 
Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc như cũ. Cụ thể, từ 0-50kWh có mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân; từ 51-100kWh giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân; từ 101-200kWh giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân; từ 201-300kWh giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân; từ 301-400kWh giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân; và từ 401kWh trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân.
 
Biểu giá điện mới sẽ không làm thay đổi quá lớn cơ cấu nhóm khách hàng 
 
Theo Bộ Công Thương, sau 3 năm thực hiện, Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ đã đem lại hiệu quả cao trong công tác điều hành giá bán điện. Việc kết hợp đồng bộ cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các cơ chế kiểm tra, giám sát đã tạo ra một cơ chế quản lý, điều hành giá bán điện ngày càng minh bạch và rõ ràng hơn.
 
Đưa ra lý do chính cần xem xét sửa đổi Quyết định 28, Bộ Công Thương cho biết, ngày 17/1/2017 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”. Cùng với đó, trong thời gian qua một số văn bản pháp lý đã ban hành đòi hỏi cần thiết rà soát để điều chỉnh cơ cấu biểu giá phù hợp với các văn bản pháp lý đã ban hành. 
 
Qua thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
Qua thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả
Ngoài ra, sau thời gian thực hiện cơ cấu biểu giá quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, cần thiết phải có các rà soát, đánh giá việc thực hiện để có các điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế sử dụng điện của các hộ sử dụng điện cũng như phù hợp với sự phát triển trong kỹ thuật đo đếm điện năng.
 
“Việc rà soát để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán điện là cần thiết”, Bộ Công Thương cho hay.
 
Cũng theo Bộ Công Thương, việc tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg trên quan điểm, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành như Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản pháp luật có liên quan. Kế thừa các nội dung phù hợp của Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. 
 
Đặc biệt, tiếp tục rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Cũng như không làm thay đổi quá lớn trong cơ cấu nhóm khách hàng sử dụng điện cũng như trong cơ cấu biểu giá.
 
Tiếp tục hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội
 
Cũng theo dự thảo về cơ cấu biểu giá điện mới, giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh bổ sung để thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 17/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đối tượng "cơ sở lưu trú du lịch" được hưởng cơ chế giá mới.
 
Về cấu trúc biểu giá, để đơn giản hóa trong việc áp dụng, phù hợp với việc áp dụng quy định về hệ thống điện phân phối (Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương về hệ thống điện phân phối), cần thiết gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm cao áp (trên 35 kV); trung áp (trên 0,1 kV đến dưới 35 kV) và hạ áp (đến 0,1 kV) cho nhóm khách hàng sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh.
 
Riêng đối với giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết, được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới cũng như trong khu vực Asean như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nam Phi, Indonesia, Thái lan, Malaysia đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang.
 
“Qua thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, hộ chính sách xã hội và và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Vì vậy trong dự thảo quyết định Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo 6 bậc như hiện nay”, Bộ Công Thương cho hay.
 
Trả lời câu hỏi, đối tượng nào sẽ bị tác động mạnh nhất trong cơ cấu biểu giá điện mới, Bộ Công Thương cho biết, ngày 17/1/2017, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong đó có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất”. Vì vậy, đối tượng khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ chịu tác động mạnh nhất trong lần thay đổi cơ cẩu biểu giá điện lần này.
 
Hiện giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh, ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất. Như vậy, nếu cơ cấu biểu thức này được phê duyệt, nhóm khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ hưởng lợi nhất.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc