38 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

09:46, 16/11/2017
|
(VnMedia) – Theo Bộ Tài chính, lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, đã có 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
 
Đưa ra thông tin về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.
 
Cùng với đó, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước. Tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo lộ trình đã đề ra.
 
Thông tin Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, đã có 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Tổng giá trị thực tế của 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 81.050 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng.
 
Cũng trong tháng 10/2017, các đơn vị thoái vốn được 634 tỷ đồng, thu về 765 tỷ đồng. Bao gồm: Thoái vốn ở lĩnh vực tài chính ngân hàng được 86 tỷ đồng, thu về 196 tỷ đồng; Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khá (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) được 483 tỷ đồng, thu về 495 tỷ đồng. SCIC đã bán vốn được 64 tỷ đồng, thu về 74 tỷ đồng.
 
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.
 
Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11 này, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Bên cạnh đó, thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của doanh nghiệp, cũng như đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc