Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đang giảm

15:35, 22/10/2017
|

(VnMedia) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10/2017 (từ 1/10 đến 15/10/2017)  đạt gần 6,64 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 685 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng trước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 (từ 1/10 đến 15/10/2017) đạt hơn 17,19 tỷ USD giảm 10,8% (tương ứng giảm hơn 2,07 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 325,41 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng gần 56,35 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2017 thặng dư 707 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 10/2017 đạt mức thặng dư gần 1,09 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 10/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 11,67 tỷ USD, giảm 21,2% tương ứng giảm gần 3,14 tỷ USD so với nửa cuối tháng 9/2017.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 8,95 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng giảm hơn 1,17 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 163,25 tỷ USD, tăng 20,2% (tương ứng tăng 27,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 6,64 tỷ USD, giảm 9,3% (tương ứng giảm 685 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  115,72 tỷ USD, chiếm đến 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước, đạt mức tăng 21,8%, tương ứng tăng gần 20,69 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 8,24 tỷ USD, giảm 9,9% ( tương ứng giảm 902 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017.

Tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 162,16 tỷ USD, tăng 21,7% (tương ứng tăng gần 28,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 10/2017 đạt hơn 5,03 tỷ USD, giảm 32,8% (tương ứng giảm hơn 2,45 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 9/2017. Tính đến hết ngày 15/10/2017 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 100,16 tỷ USD, tăng 27,6%, tương ứng tăng hơn 21,66 tỷ USD, chiếm 61,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc