Mỗi ngày có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập mới

14:57, 27/10/2017
|
(VnMedia) - Trong tháng 10 vừa qua, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 372 doanh nghiệp mới được thành lập.
 
Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong tháng 10 năm, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước.
 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 127.890 doanh nghiệp. Trong đó, có 105.125 doanh nghiệp thành lập mới và 22.765 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 
 
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Cũng theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cụ thể, quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 34,4% với 4.913 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 20-50 tỷ đồng có 2.593 doanh nghiệp, tăng 28,2%; trên 100 tỷ đồng có 1.199 doanh nghiệp, tăng 27,7%; từ 0-10 tỷ đồng có 95.385 doanh nghiệp, tăng 13,3% và từ 50-100 tỷ đồng có 1.035 doanh nghiệp, tăng 9,3%. 
 
Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90,7% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới. 
 
So sánh về việc gia tăng số lượng doanh nghiệp giữa các loại hình cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên; loại hình công ty cổ phần; loại hình doanh nghiệp tư nhân; loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 20 doanh nghiệp, chiếm 0,02%.
 
Có thể thấy, loại hình công ty TNHH 1 thành viên đã góp phần gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp trong 10 tháng qua.
 
Về tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm cho thấy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng qua là 22.765 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016.
 
Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.619 doanh nghiệp, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2016, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. 
 
Trong 10 tháng đầu năm 2017, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tập trung phần lớn ở vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng, chiếm tỷ trọng lần lượt là 35,3% và 33,0% so với cả nước. Trong khi đó, vùng Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ít nhất so với các vùng khác, chiếm 3,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. 
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc