Phát hiện 6 lỗi trùng lặp trong điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm

14:37, 27/09/2017
|
(VnMedia) – Thông tin từ Vụ pháp chế - Bộ Công Thương, qua rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh được đề xuất cắt giảm theo Phụ lục Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, thì thấy chỉ có khoảng 6 điểm có sự trùng lặp.
 
Liên quan đến thông tin một số lỗi trùng lặp trong các điều kiện đầu tư, kinh doanh được đề xuất cắt giảm theo Phụ lục Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, Bộ Công Thương khẳng định vẫn quyết tâm cắt giảm các điều kiện này theo các nguyên tắc đã được nêu rất rõ ràng tại điều 2 của Quyết định 3610a ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.
 
“Qua rà soát thì thấy chỉ có khoảng 6 điểm có sự trùng lặp này. Trùng lặp này là do việc chuyển đối từ Bảng tổng hợp toàn bộ các lĩnh vực, từ Nghị định 77 đưa vào Phụ lục riêng của từng lĩnh vực nên có sự trùng lặp. Và vì vậy quan điểm đã gạch bỏ là bãi bỏ các điều kiện trên”, Vụ pháp chế - Bộ Công Thương khẳng định.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cũng theo Vụ pháp chế- Bộ Công Thương, nguyên tắc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh là, chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước bằng việc chuyển dần sang hậu kiểm trong xây dựng, thực hiện các điều kiện kinh doanh.
 
Cùng với đó, việc xây dựng, thực hiện điều kiện đầu tư kinh doanh phải tính đến các điều kiện gia nhập thị trường theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Điều kiện đầu tư, kinh doanh nếu thực sự cần thiết cũng phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.
 
Bộ Công Thương cho biết, phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực phải được đánh giá, xem xét thận trọng về tính khả thi, các điều kiện nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, xem xét khả năng phân cấp mạnh mẽ hơn cho các địa phương trong quản lý, thực hiện.
 
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cần phải gắn với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính.
 
Ngày 26/9, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 3696 thành lập các ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ rà soát lại để đề xuất sửa văn bản thì những trùng lặp này cũng sẽ xử lý không có vấn đề gì.
 
Trước đó, ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 
Để triển khai ngay Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3696/QĐ-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2017 về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
 
Tại Quyết định này, Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm rà soát nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh đã được đề xuất bãi bỏ tại Quyết định 3610a/QĐ-BCT liên quan đến quy định của các Luật, Nghị định của Chính phủ nhằm mục tiêu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc