Hoàn tất sáp nhập Mediplast vào VINAMED

14:28, 15/09/2017
|

(VnMedia) - Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast vừa chính thức sáp nhập vào Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP (VINAMED) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp từ ngày 6/9/2017.

Hiện tại, Mediplast đã chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, lợi ích hợp pháp, các khoản công nợ mà Mediplast có được bao gồm cả bất động sản, nhà xưởng, các tài sản gắn liền với đất, các hợp đồng, máy móc… sang VINAMED.

Để tiến hành sáp nhập, VINAMED đã phát hành bổ sung cổ phần bằng phương pháp chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi cho các cổ đông hiện hữu của Mediplast theo tỷ lệ 3:1. Mỗi cổ phần của Mediplast đã được chuyển đổi thành 3 cổ phần của VINAMED. Cổ đông của Mediplast trở thành cổ đông của Vinamed và được hưởng đầy đủ các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cổ đông tại VINAMED.

Sau sáp nhập, đội ngũ lãnh đạo của Mediplast cũ sẽ được bố trí nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Vinamed, cùng tham gia điều hành và quản lý công ty mới. VINAMED cũng đảm bảo mọi quyền lợi và nghĩa vụ cho các cán bộ công nhân viên hiện tại của Mediplast.

Theo đánh giá của Ban điều hành Mediplast, việc sáp nhập xuất phát từ nhu cầu thực tế kinh doanh và sẽ giúp cho Mediplast có được những bước phát triển lớn mạnh hơn nữa. Bởi những năm qua, Mediplast có năng lực sản xuất, có nhu cầu đầu tư để mở rộng sản xuất để đa dạng hoá sản phẩm nhưng lại hạn chế về nguồn vốn, khả năng quản trị, mối quan hệ với các đối tác quốc tế. Trong khi đó VINAMED là một Tổng Công ty có tiềm lực tài chính tốt, quan hệ quốc tế rộng, có năng lực quản trị tốt, quan hệ khách hàng rộng. Chính vì vậy sự kết hợp này mở ra một cơ hội cho Mediplast cũng như toàn bộ cổ đông của công ty.

Hiền Mai


Ý kiến bạn đọc