Bộ Công Thương thu gọn bộ máy tổ chức, giảm 5 đơn vị

11:34, 19/08/2017
|
(VnMedia) – Theo Nghị định số 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình mới.
 
Nghị định 98 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
 
Điểm đáng chú ý, trong Nghị định 98 của Chính phủ là các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được sắp xếp, thu gọn từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị.
 
Cũng theo Nghị định này, Tổng cục Năng lượng sẽ được chia tách thành 3 đơn vị, gồm Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng.
 
Một số Vụ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất các vụ trước đây, như Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được hợp nhất từ Vụ Thị trường châu Âu và Vụ Thị trường châu Mỹ. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương sáp nhập cùng Vụ thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á thành Vụ thị trường châu Á - châu Phi...
 
Cục Quản lý thị trường được nâng cấp thành Tổng cục Quản lý thị trường.
 
Hai đơn vị được lập mới trên cơ sở tách từ Cục Quản lý cạnh tranh là Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng và Cục Phòng vệ thương mại. Riêng Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Công Thương địa phương.
 
Trong Nghị định, Bộ Công thương có 1 viện ngiên cứu là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.
 
Theo Nghị định 98 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng vệ thương mại; các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.
 
Cũng theo Nghị định 98, Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định 36 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn.
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc