Loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện tác động xấu đến môi trường

11:08, 17/07/2017
|

(VnMedia) - Theo Bộ Công Thương, sau hơn 3 năm (2013 - 2016) thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết 62 của Quốc hội, Bộ đã loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện.

Trong đó, có 8 dự án thủy điện bậc thang với ∑Nlm= 655 MW và 463 dự án thủy điện nhỏ ∑Nlm=1.404,68 MW. Đây là các dự án tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng quy hoạchdự án ưu tiên khác tại khu vực. Đồng thời, không xem xét bổ sung quy hoạch 213 vị trí tiềm năng thủy điện (∑Nlm= 349,61MW).

Cũng theo Bộ Công Thương, đối với các dự án còn lại sau khi đã loại khỏi quy hoạch, UBND các tỉnh vẫn sẽ tiếp tục xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án có quy hoạch, nhưng đã quá hạn theo hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà Chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện.

Tính đến hết tháng 6/2017, công tác rà soát thủy điện nhỏ về cơ bản đã tương đối đầy đủ, chi tiết trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu Nghị quyết 62 của Quốc hội.

Liên quan đến quy hoạch thủy điện, Bộ Công Thương cũng cho biết, hiện nay, các nhà máy thủy điện đang được đầu tư, xây dựng trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố của cả nước.

Trước năm 2013, công tác quy hoạch thủy điện nhỏ do UBND các tỉnh tổ chức lập, thẩm định và quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, việc kiểm soát về chất lượng quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình đối với thủy điện nhỏ còn nhiều hạn chế, bộc lộ nhiều bất cập, chủ trương quy hoạch giữa các tỉnh cũng có nhiều khác biệt...

Vì vậy, để thống nhất chung quản lý nhà nước đối với quy hoạch thủy điện trên phạm vi toàn quốc, ngày 27/12/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 43/2012/TT-BCT (Thông tư 43) về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện. Theo đó, công tác quy hoạch thủy điện nhỏ do UBND các tỉnh tổ chức lập, thẩm tra và trình Bộ Công Thương thẩm định và quyết định ban hành.

Yến  Nhi


Ý kiến bạn đọc