Ứng viên Hội đồng quản trị Sacombank vẫn đang chờ Ngân hàng Nhà nước duyệt

05:51, 21/06/2017
|
(VnMedia) - Dự thảo nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) công bố ngày 20/6 cho biết, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của ngân hàng này chưa được Ngân hàng Nhà nước thông qua.
 
Ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên của NHNN, Sacombank sẽ tiến hành công bố thông tin nội dung chính thức của tờ trình này, ngân hàng này cho biết.
 
Dự kiến, Sacombank sẽ bầu 7 thành viên HĐQT trong đó có một thành viên độc lập, 4 thành viên BKS.
 
Trước đó,  ngày 13/03/2017, ngân hàng Sacombank đã công bố nội dung thông báo số 12/2017/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021. Thông báo này đã được Sacombank gửi đến toàn thể cổ đông  theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/03/2017.
 
Dự kiến số thành viên HĐQT 2017 – 2021 của Sacombank là 07 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) và số lượng thành viên BKS là 04 thành viên (tất cả đều là thành viên chuyên trách; thời hạn cuối cùng Sacombank nhận hồ sơ đề cử, ứng cử là ngày 10/04/2017.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Tuy nhiên, đến hết ngày 10/04/2017, Sacombank không nhận được bất kỳ hồ sơ đề cử, ứng cử nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
 
Căn cứ điều 25 Điều lệ Sacombank, HĐQT và BKS đương nhiệm được quyền đề cử đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS theo như dự kiến.
 
Ngày 26/04/2017, HĐQT Sacombank đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐQT. Theo đó, HĐQT, BKS Sacombank thống nhất đề cử và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
 
Cụ thể theo danh sách này, Sacombank đã đề cử 7 cái tên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm:
1. Ông Nguyễn Đức Hưởng, Sinh năm 1962, Tiến sĩ kinh tế, Chủ tịch Hiệp hội Mắc-ca.
2. Ông Kiều Hữu Dũng, Sinh năm 1967, Thạc sĩ Kinh tế, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Sacombank.
3.Ông Nguyễn Miên Tuấn, Sinh năm 1977, Thạc sĩ kinh tế, Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Sacombank.
4.Ông Nguyễn Xuân Vũ, Sinh năm 1981, Thạc sĩ tài chính - ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc Sacombank.
5.Nguyễn Văn Cựu, Sinh năm 1972, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thành viên HĐQT độc lập Sacombank.
6.Ông Phạm Văn Phòng, Sinh năm 1962, Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Chính trị - Thạc sĩ QTKD; Giám đốc Vietcombank – Chi nhánh Đắk Lắk.
7.Bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Sinh năm 1963, Cử nhân kinh tế, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Liên Việt.
 
Đồng thời, Sacombank cũng đề cử 4 vị trí vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm:
1.Bà Nguyễn Thanh Mai; Sinh năm 1960; Cử nhân Kinh tế; Phó Ban kiểm soát đương nhiệm của Sacombank;
2.Ông Lê Văn Tòng; Sinh năm 1953; Cử nhân Kinh tế; Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của Sacombank;
3. Hà Tôn Trung Hạnh; Sinh năm 1964; Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng; Phó Tổng Giám đốc Sacombank;
4.Trần Minh Triết; Sinh năm 1979; Cử nhân kinh tế - QTKD; Phó Giam đốc Vietcombank - Chi nhánh Bình Tây.
 
Được biết, năm 2017, Sacombank dự kiến tổng tài sản đạt 384.600 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. Tổng vốn huy động và dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng lần lượt là 17% và 19%. Dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng.
 
Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt 332.023 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm trước. Tổng nguồn vốn huy động đạt 304.942 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 237.918 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất và riêng của ngân hàng ở thời điểm 31/12/2016 lần lượt là 6,81% và 6,68%.
 
Trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, Sacombank đã tập trung nguồn lực tái cơ cấu, xử lý tồn đọng, kéo theo đó lợi nhuận sụt giảm. Năm 2015 và 2016, lợi nhuận trước thuế của Sacombank lần lượt đạt 878 tỷ đồng và 156 tỷ đồng.
 
Tiến Nguyễn
 

Ý kiến bạn đọc