Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

14:20, 12/06/2017
|

Với 83,5% đại biểu có mặt tán thành, sáng 12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua có 4 chương với 35 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật gồm: (1) Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau: Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng. (2) Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

Sáng nay, 12/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV
Sáng nay, 12/6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV

Về nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật quy định rõ, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật…

Luật quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết…

Đồng thời, Luật cũng có các quy định hết sức rõ ràng, cụ thể các nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;…

Trước khi thông qua Luật, tại các phiên thảo luận về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ quan điểm rằng, cần sớm phải thông qua Luật, để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển.

“Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có những giải pháp đồng bộ để đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động công bằng, có hiệu quả, làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Tôi đề nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo luật này...”, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nói.

Trong khi đó, đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) cho rằng, Dự thảo Luật đã đưa ra hệ thống biện pháp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua thiết lập đồng bộ các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên cơ sở hỗ trợ có chọn lọc, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế của đất nước, lợi thế của từng địa phương và nguồn lực của quốc gia, nhằm tăng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Đây là Luật rất cần thiết trong bối cảnh cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây sẽ là động lực quan trọng của nền kinh tế”, đại biểu Trần Thị Hằng nói.

Có cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng rằng, hiện nay trên 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, cần phải có một chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước.

“Trong đó, sớm triển khai nhanh, hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân và triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực quan trọng”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.

Theo khẳng định của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đi vào cuộc sống sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Chinhphu.vn, Báo Đầu tư


Ý kiến bạn đọc