Bộ Công Thương chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

07:53, 08/06/2017
|
(VnMedia) - Tới năm 2020, Bộ Công Thương sẽ kiện toàn lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL với khoảng 4% đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và chuyển sang mô hình doanh nghiệp và tăng dần cấp độ bảo đảm tài chính các năm sau.
 
Ngày 7/6, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) chủ trì cuộc làm việc xem xét, đánh giá về đổi mới cơ chế tự chủ của các ĐVSNCN thuộc 4 Bộ: Công Thương, NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.
 
Buổi làm việc nhằm giúp Chính phủ hoàn thiện Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại ĐVSNCL trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thảo luận vào tháng 10/2017.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết việc đổi mới, sắp xếp lại ĐVSNCL không phải là cắt giảm cơ học số lượng đơn vị mà là xóa bỏ bất cập, cắt giảm lãng phí ngân sách nhà nước cấp phát cho việc thực hiện dịch vụ công, tinh giản biên chế và mục đích cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực và chất lượng trong cung ứng dịch vụ công.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Các bộ, ngành, địa phương cần phải phân loại các dịch vụ hành chính công mà Nhà nước phải trực tiếp thực hiện, dịch vụ nào ĐVSNCL đảm nhiệm và lĩnh vực nào có thể tiến tới giao cho tư nhân tham gia thực hiện.
 
Tới nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL thuộc một số bộ, ngành. Phó Thủ tướng cho rằng trong hoàn cảnh mới, Quy hoạch này không phải là bất biến. Sau khi Trung ương ra nghị quyết về lĩnh vực này thì các bộ phải rà soát lại mạnh mẽ hơn, đưa ra giải pháp đột phá hơn để tinh gọn lại bộ máy, biên chế đi kèm với tăng cường năng lực, chất lượng.
 
Bên cạnh đó, cần đánh giá lại cơ chế và mức độ tự chủ ĐVSNCL hiện nay trong từng lĩnh vực. “Tự chủ tài chính càng cao thì mới tự chủ được về biên chế, tổ chức. Không thể không tự chủ được về tài chính mà đòi trao quyền quá nhiều về xác định biên chế và tuyển dụng cán bộ, nhân viên”, Phó Thủ tướng nói.
 
Gắn liền với tự chủ tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm rõ lộ trình chuyển từ phí sang giá dịch vụ công, tính đúng, tính đủ các yếu tố vào giá khi coi đây là điều kiện then chốt để chuyển sang xã hội hóa và tự chủ tài chính của ĐVSNCL. Tuy nhiên, không phải đưa giá dịch vụ lên cao chót vót là tự chủ tài chính, điều này liên quan đến ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân, đến yếu tố kiểm soát vĩ mô.
 
Theo báo cáo, Bộ Giao thông vận tải hiện quản lý 68 ĐVSNCL, trong đó 20 đơn vị tự chủ được chi thường xuyên, 42 đơn vị bảo đảm được 1 phần chi thường xuyên (khoảng 30-70%), Nhà nước bảo đảm 100% chi phí chi thường xuyên cho 6 đơn vị (ở lĩnh vực giám định y khoa, bảo vệ sức khỏe môi trường...).
 
Bộ GTVT đã rút gọn từ 15 Ban Quản lý dự án xuống còn 8 Ban ở các khối cầu đường, đường sắt, hàng hải, đường bộ, đường thủy nội địa… 
 
Ở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết, Bộ đang quản lý 67 ĐVSNCL với 15.421 lao động, giảm 1.324 người so với năm 2011. Trong số này có 3 đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, 5 đơn vị tự chủ chi thường xuyên.
 
Tới năm 2020, Bộ Công Thương sẽ kiện toàn lại hệ thống ĐVSNCL theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL với khoảng 4% đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và chuyển sang mô hình doanh nghiệp và tăng dần cấp độ bảo đảm tài chính các năm sau.
 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN&PTNN quản lý là 70, trong đó có 2 đơn vị tự chủ chi thường xuyên, 67 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên, 1 đơn vị do ngân sách bảo đảm chi. Trong tổ chức bộ máy ĐVSNCL thì các cấp Trưởng, Phó đơn vị nên cho hưởng chế độ công chức, còn lại người lao động có thể ký hợp đồng.
 
Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường có 67% đơn vị thuộc Bộ bảo đảm chi thường xuyên, chiếm hơn 70% tổng số ĐVSNCL. Bộ cũng đẩy mạnh giảm các đầu mối trực thuộc ở cấp huyện đối với Văn phòng đăng ký sử dụng đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất.
 
Tiến Vinh
 

Ý kiến bạn đọc