Bộ Công Thương cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính

09:39, 21/06/2017
|

(VnMedia) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% công tác rà soát theo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra ngày 17/5/2017 với Chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh một lần nữa cam kết mạnh mẽ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính trong ngành Công Thương.

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 5144 về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Theo đó, tổng số văn bản mà Bộ phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 38 văn bản, bao gồm 7 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 30 thông tư (trong đó 1 Nghị định đã chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 2000 liên quan đến hoạt động quản lý phân bón).

Như vậy, năm 2017, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền đến nay là 37 văn bản, gồm 6 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 thông tư. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã trình/ban hành 21 văn bản. Tính đến ngày 5/6/2017, Bộ đã hoàn tất trình/ban hành 6/21 văn bản đạt 28,57%. Tỷ lệ hoàn thành cả Chương trình tính đến thời điểm báo cáo là 7/37 văn bản trong Chương trình (2 Nghị định, 5 thông tư), đạt tỷ lệ hoàn thành 18,92%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký ban hành quyết định số 5114 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nă 2017 của Bộ Công Thương. Theo đó, hiện nay, Bộ thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống văn bản liên quan và ban hành Quyết định số 4428 ngày 9/11/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Công Thương; Quyết định số 698 ngày 7/3/2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính, công tác rà soát của Bộ đã giúp chỉ ra những nội dung liên quan khác cần được sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% công tác rà soát theo kế hoạch đề ra.

Đối với việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngầy 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương, ngày 08/4/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1372/QĐ-BCT về Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, Quyết định 4612/QĐ-BCT ngày 25/11/2016 về Kế hoạch truyền thông CCHC năm 2017 với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, thực hiện phân giao cho từng đơn vị liên quan thuộc Bộ chủ trì thực hiện.

Tính đến thời điểm báo cáo, về cơ bản các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã và đang triển khai đảm bảo đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung công việc theo Kế hoạch đề ra.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc