Những dấu mốc phát triển ấn tượng của dịch vụ truyền hình MyTV

08:09, 27/09/2019
|

 - MyTV là dịch vụ truyền hình tương tác do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp. 10 năm qua (2009-2019), dịch vụ đã không chỉ được đầu tư, nâng cấp về chất lượng, mà các gói cước, chương trình nội dung cũng không ngừng được mở rộng, giúp khách hàng, người dùng nâng cao trải nghiệm…

Hiền Mai - ( Đồ họa: Thành Trung)