(Infographic) - Kỳ vọng sau Hội nghị TW7: Cán bộ tốt, lương tăng và bảo hiểm xã hội bền vững!

14:11, 18/05/2018
|

(VnMedia) - Đội ngũ cán bộ chuẩn hoá; lương là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình; Cải cách BHXH theo hướng "đóng - hưởng", "công bằng", "chia sẻ" và "bền vững"… là những nội dung quan trọng trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7.

Bài: Xuân Hưng (đồ họa: Ngọc Hoa)

 

Ý kiến bạn đọc