75% doanh thu quang cao di động cua Google đên tư... iPhone

13:58, 29/05/2015
|
90% trong tông sô 66 ty USD doanh thu cua Google trong năm 2014 co liên quan tơi quang cao và đa phân trong số đó đều nhờ iPhone.
Tìm kiếm di động ngày càng trở nên quan trọng trong bộ máy quảng cáo của Google. Tính riêng trong năm 2014, 18% doanh thu quảng cáo của Google, tương đương 11,8 tỷ USD, tới từ các tìm kiếm trên thiết bị di động.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất của Glodman Sachs, 75% doanh thu quảng cáo trên thiết bị di động được tạo ra bởi iOS, Android chỉ tạo ra 25%. Đây là một điều khá thú vị bởi Android vượt trội hơn hẳn iOS về thị phần.

Đi sâu vào các con số, trong năm 2014, các thiết bị iOS tạo ra cho Google gần 9 tỷ USD doanh thu trong khi Android, con đẻ của Google, chỉ tạo ra 3 tỷ USD.

Mỗi năm Google phải trả cho Apple từ 1 đến 2 tỷ USD để Apple thiết lập Google là công cụ tìm kiếm mặc định trên Safari. Nếu Apple thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của Safari sang Bing doanh thu của Google sẽ giảm 13%.
VNReview

Ý kiến bạn đọc