Bộ Văn hóa thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Dự án tu bổ 02 di tích tại Hà Nội

08:31, 02/01/2020
|

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có các văn bản số 5268/BVHTTDL-DSVH và 5282/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Dự án tu bổ, tôn tạo 02 di tích trên địa bàn.

Cụ thể, tại văn bản số 5268, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Miếu Gàn, với nội dung: Tu bổ, đảo ngói phần mái Miếu chính, nhà bia, nhà văn chỉ, nhà khách, nhà kho, nhà vệ sinh; xây mới kè bờ ao; cải tạo sân Miếu; sửa chữa cầu đá và một số hạng mục phụ trợ.

Di tích Miếu Gàn
Di tích Miếu Gàn

Bộ VHTTDL lưu ý: Điều chỉnh phương án lát sân gạch theo hướng mạch lát chính song song với bờ nóc miếu Gàn; Sử dụng cụm từ "hạ giải" thay cho cụm từ "tháo dỡ" trong thuyết minh của hồ sơ. Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009.

Tại văn bản số 5282, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Cẩm Bào với nội dung: Tu bổ, tôn tạo Tam bảo và xây dựng lại cổng chùa. Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý, đối với nội dung tu bổ, tôn tạo Tam bảo: Tu bổ, bảo tồn tối đa các phần tường bao xây dựng bằng đá ong còn khả năng sử dụng. Bổ sung phương án thay cốt, ốp mang, nối vá… cấu kiện kiến trúc gỗ và nêu rõ giải pháp bảo vệ hiện vật di tích trong quá trình thi công. Đồng thời điều chỉnh phương án thiết kế cổng chùa theo hướng chỉ làm một hàng cột và không xây dựng bốn cột trụ lồng đèn.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Dự án, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích để tạo sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân địa phương trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc