Kỳ vọng của du lịch Việt Nam trong năm 2018

08:35, 14/01/2018
|

(VnMedia)- Trong năm 2018 ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu đón gần 94 triệu lượt khách, trong đó, khoảng từ 15-17 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ chính. 

Thứ nhất, là tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu năm 2018 đạt mục tiêu đón gần 94 triệu lượt khách, trong đó, khoảng từ 15-17 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Thứ hai, tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, tập trung xây dựng các đề án: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Cơ cấu lại ngành Du lịch. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2018.

Thứ tư, tăng cường hiệu lực quản lý tại các địa phương; kiểm soát, quản lý tốt các điểm đến du lịch đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch; đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch. Tập trung triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch và kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành tại các địa phương.

Thứ năm, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ở trong nước và quốc tế qua các sự kiện hội chợ quốc tế. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN và Hội chợ Travex 2019 tại Quảng Ninh.

Với sự nỗ lực của toàn ngành, trong năm 2017 du lịch Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước. Năm 2017, Việt Nam đón trên 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 29,1% so với năm 2016; khách du lịch nội địa đạt 73,2 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng số lượng khách quốc tế trong một năm đạt gần 3 triệu lượt khách so với năm 2016. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch tiếp tục phát triển mạnh theo hướng chuyên nghiệp hiện đại.

Năm 2017 Du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng danh giá, đứng ở vị trí 6/10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017 dựa trên tăng trưởng lượng khách; Tổng cục Du lịch đã vinh dự nhận  Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc thế giới do Tổ chức Thương hiệu Châu Á Thái Bình Dương (APBF) trao tặng.

Công tác xây dựng thế chế, chính sách phát triển du lịch được chú trọng: Luật Du lịch 2017 được ban hành, tạo khung pháp lý thuận lợi cho du lịch phát triển; Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia. Tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ...

Bên cạnh đó, trong năm 2017, ngành Du lịch đã triển khai thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2017. Công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế năm qua đã có bước tiến mới, đổi mới cả về nội dung và hình thức.

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc