Năm 2020: Kiên Giang mong muốn thu hút được hơn 8 triệu du khách nội địa

16:23, 25/12/2017
|

(VnMedia)- Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Với mục tiêu tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch của tỉnh cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững; phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, có tỷ trọng, tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu và có sức cạnh tranh mạnh; mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Kiên Giang.

@dulichmientay
@dulichmientay

Cụ thể, đến năm 2020 hoàn thành công tác quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh; cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông đến các điểm du lịch. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các điểm, khu du lịch. Thu hút được 650 - 700 ngàn lượt khách quốc tế và 8,4 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế là 20%/năm, nội địa là 12%/năm. Đóng góp từ 9,75% GRDP của tỉnh, đạt 808 triệu USD, tương đương 19.400 tỷ Việt Nam đồng; tăng trưởng doanh thu 31,53%/năm. Đầu tư đạt số lượng 21.200 phòng lưu trú; giải quyết việc làm cho 14.000 lao động trực tiếp phục vụ du lịch.

Đến năm 2030, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ du lịch (kể cả đường bộ, đường thủy, đường hàng không). Thu hút được 1,667 triệu lượt khách quốc tế và 22 triệu lượt khách nội địa; tăng trưởng khách quốc tế là 10%/năm, nội địa là 10%/năm. Đóng góp trên 17,5% GRDP của tỉnh, đạt 4.900 triệu USD, tương đương 105.000 tỷ Việt Nam đồng; tăng trưởng doanh thu 18,4%/năm. Đầu tư đạt số lượng 54.600 phòng lưu trú; giải quyết việc làm cho 36.000 lao động trực tiếp phục vụ du lịch.

Năm 2013, Tỉnh ủy Kiên Giang (khóa IX) cũng đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2020. Sau 4 năm triển khai thực hiện, được các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được kết quả quan trọng, ngành du lịch của tỉnh phát triển đáng kể. Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của ngành du lịch có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, du lịch của tỉnh chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, lượng  khách quốc tế cón thấp, sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng, thiếu hấp dẫn, hoạt động vui chơi, giải trí gắn với nghỉ dưỡng còn đơn điệu. Việc tổ chức hoạt động du lịch còn manh mún, thiếu tính liên kết. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu và thiếu tính chuyên nghiệp, ô nhiễm môi trường ở các điểm du lịch chậm được khắc phục.

Xa Giang


Ý kiến bạn đọc