Tham quan hệ thống hang động Tú Làn mở rộng đến hang Tiên theo chương trình mới

08:29, 14/09/2017
|
(VnMedia)-  UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh một phần lộ trình của chương trình tham quan liên hang Tú Làn - hang Tiên 4 ngày 3 đêm và hình thành chương trình khám phá hang Tiên 3 ngày 2 đêm.
 
Nội dung này được công bố tại Công văn số 1596/UBND-VX về việc sắp xếp lại một số chương trình tham quan của tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn mở rộng đến hang Tiên. 
 
Hang Tú Làn. Ảnh minh họa từ internet.
Hang Tú Làn. Ảnh minh họa từ internet.
 
Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép Công ty TNHH MTV Chua Me Đất điều chỉnh một phần lộ trình của chương trình tham quan liên hang Tú Làn - hang Tiên 4 ngày 3 đêm và hình thành chương trình khám phá hang Tiên 3 ngày 2 đêm. Hoạt động này được thực hiện trên cơ sở liên kết hiện có là Tú Làn 1 ngày với hang Tiên 2 ngày theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Chua Me Đất và Sở Du lịch.
 
Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa, xã Cao Quảng, xã Tân Hóa và các sở, ngành đơn vị liên quan giám sát việc khai thác của Công ty TNHH MTV Chua Me Đất theo quy định, đồng thời nghiên cứu, tham mưu nhằm điều chỉnh, thống nhất các quyết định liên quan đến việc Đề án mở rộng tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn cũng như một số văn khác để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất vào tháng 12/2017.
 
An An

Ý kiến bạn đọc