Điều chỉnh phí tham quan Vịnh Hạ Long theo tuyến từ 1/4

06:58, 31/03/2017
|

(VnMedia) - Từ ngày 01/4/2017, Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ áp dụng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long đã được điều chỉnh.

Đây là mức áp dụng thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Phí và lệ phí; Quyết định số 4278/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Trong đó, có quy định rõ các trường hợp được miễn phí gồm: Trẻ em có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi); người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Các trường hợp được giảm 50% mức phí gồm đối tượng chính hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quy định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”; người cao tuổi theo Quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên theo quy định trên thì chỉ được giảm 50% mức phí.

Mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long theo tuyến được điều chỉnh đã được BQL Vịnh Hạ Long thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành du lịch, tàu du lịch vận chuyển khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long từ đầu năm 2017.

Bảng mức thu phí tham quan Vịnh Hạ Long theo tuyến tham quan

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu phí (đồng)

Mức thu đối tượng giảm phí

(đồng)

1

Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long

 

 

 

1.1

Thăm quan ban ngày (từ 06h30 đến 18h30)

 

 

 

-

Tuyến 1: Cảng tàu - Công viên Vạn Cảnh
(Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái)

đồng/lần/người

250.000

125.000

-

Tuyến 2: Cảng tàu – Công viên các hang động 
(Bãi tắm Soi sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên)

đồng/lần/người

250.000

125.000

-

Tuyến 3: Cảng tàu – Trung tâm bảo tồn văn hóa biển
(Trung tâm văn hóa  nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, Hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù)

đồng/lần/người

200.000

100.000

-

Tuyến 4: Cảng Tàu – Trung tâm Giải trí biển
(Hang Cỏ, Hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp)

đồng/lần/người

200.000

100.000

-

Tuyến 5: Cảng Tàu – bến Gia Luận (Cát Bà – Hải Phòng)
(Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá,  Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái)

đồng/lần/người

250.000

125.000

1.2

Thăm quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh 
(Thời gian lưu trú 01 đêm là 24 tiếng kể từ thời điểm xuất bến, thời gian lưu trú 02 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến)

 

 

 

-

Thăm quan tuyến 2 và lưu trú 01 đêm (Thăm quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống, Trinh Nữ; Hồ Động Tiên; Hòn Lát 690; Ti Tốp 587)

đồng/người

550.000

275.000

-

Thăm quan tuyến 2 và lưu trú 02 đêm: (Thăm quan điểm lưu trú nghỉ đêm hang Trống,, Trinh Nữ; Hồ Động Tiên; Hòn Lát 690; Ti Tốp 587)

đồng/người

750.000

375.000

-

Thăm quan tuyến 3 và lưu trú 01 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)

đồng/người

500.000

250.000

-

Thăm quan tuyến 3 và lưu trú 02 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm khu vực hang Tiên Ông)

đồng/người

650.000

325.000

-

Thăm quan tuyến 4 và lưu trú 01 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm Cống Đỏ)

đồng/người

500.000

250.000

-

Thăm quan tuyến 4 và lưu trú 02 đêm (Tham quan điểm lưu trú nghỉ đêm Cống Đỏ)

đồng/người

650.000

325.000

Trúc Dân


Ý kiến bạn đọc