Việt Nam đắc cử Hội đồng Chấp hành UNESCO

08:14, 13/11/2015
|

(VnMedia) - Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (HĐCH UNESCO) gồm 58 thành viên, là một trong các cơ quan điều hành quan trọng của UNESCO, chịu trách nhiệm hoạch định chính sách, xây dựng các kế hoạch hoạt động ngắn hạn và trung hạn, xây dựng các chương trình, ngân sách của UNESCO.

Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 38. (Ảnh: TTXVN)
Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 38. (Ảnh: TTXVN)

 

Tại kỳ họp lần thứ 38 ĐHĐ UNESCO diễn ra từ 3-18/11/2015 tại Pháp, ĐHĐ bầu lại 30 quốc gia thành viên. Rạng sáng 12/11/2015 theo giờ Việt Nam, Việt Nam đã được tuyên bố trúng cử HĐCH UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019 với số phiếu rất cao là 156 phiếu. 

Việc Việt Nam trở thành thành viên HĐCH UNESCO với số phiếu bầu cao thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế; đồng thời là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam đối với UNESCO. 

Đây là lần thứ tư Việt Nam trúng cử thành viên HĐCH UNESCO. Ba lần trước diễn ra vào các năm 1978-1983, 2001-2005, 2009-2013. Trở thành thành viên HĐCH, Việt Nam có điều kiện tham gia chủ động, tích cực hơn trong các quyết sách của UNESCO, qua đó thể hiện và phát huy vai trò “thành viên tích cực của tổ chức, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, đồng thời là cơ hội để không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của ta, chủ động tích cực hội nhập quốc tế trên 5 lĩnh vực giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa, thông tin-truyền thông, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế.


Ý kiến bạn đọc