Nhiều tỉnh sớm hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở

10:15, 05/06/2015
|

(VnMedia) - Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chọn là đơn vị làm điểm vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hiện Đảng bộ một số tỉnh, thành cũng đã hoàn thiện và rút kinh nghiệm từ Đại hội.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chọn là đơn vị làm điểm vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại Đại hội tổ chức ngày 1-2/6/2015, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên khóa XX gồm 43 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy.

Theo đó, đồng chí Trần Ngọc Oanh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi Đại hội kết thúc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Các ý kiến đều đánh giá: Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã làm tốt công tác quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, sát với đặc điểm tình hình của Đảng bộ thành phố. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. 
 

  Ảnh minh họa

  Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX,
nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Ảnh: vinhphuc.gov.vn).Tuy nhiên, theo ý kiến của đại diện Đoàn công tác Trung ương, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa cũ còn dài; các ý kiến thảo luận tại Đại hội chưa đề cập sâu đến hạn chế, yếu kém và hướng khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Phần điều hành của Đoàn Chủ tịch có nội dung chưa thực sự dứt khoát, rõ ràng. Ban kiểm phiếu còn lúng túng, không hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và mất nhiều thời gian cho việc kiểm phiếu…

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu: Trong quá trình chuẩn bị công tác nhân sự của Đại hội, cấp ủy khóa cũ cần quán triệt một số điểm mới về quy chế bầu cử để không vi phạm quy định ứng cử, đề cử. Đoàn chủ tịch Đại hội cần tổ chức tốt việc điều hành Đại hội, tránh để xảy ra lúng túng khi có tình huống phát sinh. Các Ban của Tỉnh ủy cần nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy sớm có phương án giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến vấn đề nhân sự Đại hội theo đúng quy trình.

Từ kinh nghiệm rút ra sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trong tỉnh Vĩnh Phúc cần tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, khẩn trương gửi báo cáo về Tỉnh ủy; rà soát các bước trong quá trình chuẩn bị, tổ chức; xử lý tốt các tình huống phát sinh trước, trong và sau Đại hội.

Thành phố Cần Thơ hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở sớm hơn quy định

Tính đến cuối tháng 5/2015, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, sớm hơn quy định của Trung ương 30 ngày.
 

Theo đó, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 677 tổ chức cơ sở Đảng, đạt 99,27% so với tổng số tổ chức cơ sở Đảng đủ điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Các Đại hội đã bầu trên 3.630 cấp ủy, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 22,67%, tỷ lệ trẻ chiếm trên 19%. Quận Bình Thủy là địa phương có tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ vào cấp ủy cao nhất.

Theo đồng chí Mai Thanh Vân - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Đại hội Đảng cấp cơ sở được các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Vì vậy, việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở đã hoàn thành trước thời gian quy định hơn 30 ngày. Chất lượng văn kiện cũng như chất lượng cấp ủy được nâng lên về nhiều mặt so với nhiệm kỳ trước. Nhân sự nữ vào cấp ủy tăng so với nhu cầu và tăng so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ trẻ vào cấp ủy cũng tăng, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ mới. Có được những kết quả nổi bật trên là nhờ sau hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc đã tập trung rà soát, uốn nắn công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Qua rà soát, chỉnh sửa, các báo cáo chính trị trình Đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng đều bám sát với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trên cả 2 mặt: phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó trọng tâm là kiểm điểm đánh giá, tìm ra nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế và đưa ra bài học kinh nghiệm đồng thời căn cứ vào định hướng phát triển của quận, huyện, ngành và thành phố để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp và các định khâu đột phá cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, các báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 đều đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp ủy từ việc tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của cấp ủy, tạo được sự đồng tình, đánh giá cao của đại biểu.

Ý kiến đại biểu thảo luận các văn kiện cấp cơ sở, trên cơ sở, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khá sôi nổi. Ở mỗi Đại hội đều có từ 6 đến 8 ý kiến tham luận, thảo luận ngắn gọn, có trọng tâm và có ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng cao. Quá trình chuẩn bị nhân sự vào cấp ủy nhiệm kỳ mới diễn ra chặt chẽ, đúng hướng dẫn, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn và yêu cầu cơ cấu nên nhìn chung không có đơn thư khiếu nại làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự. Hầu hết các Đại hội đều bầu một lần là đủ số lượng Ban chấp hành, các chức danh chủ chốt của cấp ủy đều đạt theo dự kiến.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ là điều kiện quan trọng, tạo không khí phấn khởi để tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Hiện các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ đang nỗ lực chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các công việc cần thiết để tiến hành Đại hội cấp trên cơ sở dự kiến diễn ra trong tháng 6, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2015. Riêng Đảng bộ quận Thốt Nốt được Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo làm điểm sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 4-5/6.


Ninh Thuận: Rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Đại hội Đảng bộ cấp huyện và Đảng bộ trực thuộc tỉnh Ninh Thuận được tổ chức cuối tháng 5/2015. Ngay sau khi tổ chức xong, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải; huyện Ninh Phước và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh Ninh Thuận cho biết; cả 3 Đảng bộ trên đã chuẩn bị kỹ các công việc cho Đại hội, nổi bật là công tác tuyên truyền, khích lệ, động viên tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao trong đảng viên, được cộng đồng xã hội đồng tình ủng hộ. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng. Các Đảng bộ đã xác định chủ đề đại hội mang tính đặc trưng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Đảng bộ.

Cụ thể: Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đưa ra chủ đề đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng bộ huyện Ninh Hải với chủ đề phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế kinh tế biển; Đảng bộ huyện Ninh Phước có chủ đề là huy động các nguồn lực, tạo bước đột phá, xây dựng thành công nông thôn mới.

Tại các Đảng bộ, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đạt tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lý; các vướng mắc về nhân sự được giải quyết từ trước Đại hội đã tạo sự thống nhất cao trong Đại hội. Quá trình tổ chức Đại hội của các Đảng bộ đều triển khai theo đúng chương trình, nội dung; công tác điều hành Đại hội theo đúng qui định; đặc biệt, công tác bầu cử tại Đại hội và Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ và theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Đa số các tham luận trình bày tại các Đại hội đã tập trung vào vấn đề trọng tâm, bám sát nội dung, chủ đề thể hiện niềm tin và quyết tâm cao. Bên cạnh đó, vẫn có một số tham luận sa vào kể lể thành tích, chưa đề xuất được nhiệm vụ, giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu trong nhiệm kỳ mới; có Đại hội chưa dành thời gian tranh luận, phản biện. Công tác nhân sự tuy đạt yêu cầu nhưng cần tăng cường lãnh đạo, kịp thời thông tin các vấn đề mới phát sinh về đề án nhân sự đến đại biểu đại hội. Các Đại hội cũng cần rút kinh nghiệm về việc kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, cần chọn người đủ năng lực, tránh kéo dài mất nhiều thời gian của Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Thanh chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chủ động triển khai, phát động phong trào thi đua sâu rộng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bên cạnh việc chỉ đạo Đại hội, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc