Các đơn vị thuộc VNPT phải thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động

19:15, 05/03/2015
|

(VnMedia) - Để việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 17 có kết quả thiết thực, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động, sự cố cháy nổ xảy ra, Tập đoàn VNPT đã có công văn số 426/VNPT-TCCBLĐ đề nghị các đơn vị trực thuộc Tập đoàn thực hiện tốt các nội dung công việc cụ thể.
 
Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ năm 2015, xây dựng chương trình hành động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực như cải thiện điều kiện lao động nơi làm việc, các đài viễn thông, tổ sản xuất; đổi mới công tác tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ nhằm nâng cao kiến thức về an toàn lao động và quản lý vận hành thiết bị cho người lao động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN giữa các trung tâm, đài viễn thông, tổ đội sản xuất và người lao động; đổi mới cách thức thao diễn thực hành phòng cháy chữa cháy đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thứ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu tai nạn lao động; thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Ảnh minh họa
 

 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra về ATVSLĐ; phân công cán bộ quản lý, chuyên viên ATVSLĐ và an toàn vệ sinh viên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra và giám sát công tác an toàn tại các nơi làm việc để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn và các vị trí, các điểm mất an toàn; chỉ đạo cán bộ quản lý các cấp đề ra các biện pháp phòng ngừa để loại trừ ngay các yếu tố nguy cơ gây tai nạn lao động; thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động. Tổ chức thực hiện tốt kiến nghị  của tổ chức Công đoàn và người lao động về ATVSLĐ - PCCN.
 
Các đơn vị rà soát, kiện toàn bộ máy làm công tác    ATVSLĐ - PCCN từ đơn vị đến trung tâm, tổ, đài… cho phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất mới của đơn vị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn lao động của đơn vị về công tác ATVSLĐ - PCCN.
 
Các đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATLĐ, nội quy  về ATVSLĐ - PCCN tại đơn vị với các hình thức thích hợp như: treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền, phát tờ rơi về ATVSLĐ cho người lao động, tổ chức nói chuyện, chiếu phim, thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ - PCCN; gặp mặt giao lưu về công tác ATVSLĐ - PCCN; phát sổ tay an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
 
Các hoạt động thông tin tuyên truyền cần hướng về đơn vị cơ sở trực tiếp lao động, sản xuất; thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ công nhân viên chức để đảm bảo an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác của người lao động và dần hình thành các giá trị, chuẩn mực hành vi làm việc an toàn ở đơn vị.
 
Tập đoàn VNPT đề nghị sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN các đơn vị tổng kết, đánh giá, và báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện về Tập đoàn trước ngày 10/4/2015.

Tháng 3/2015 diễn ra Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động
 
Tháng 3/2015 là thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.
Ý kiến bạn đọc