Hội thảo Phổ biến pháp luật về An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng khu vực phía Nam

08:06, 14/07/2013
|

Ngày 12/7 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo phổ biến pháp luật về An toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng khu vực phía Nam.

 

Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, thay thế Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003 với nhiều quy định mới. Theo đó, Luật quy định trách nhiệm trước tiên về an toàn đối với thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.


Hội thảo cho biết, một trong những nội dung quan trọng nhất của Luật là điều kiện an toàn thực phẩm. Theo đó, các loại thực phẩm phải đáp ứng điều kiện an toàn cơ sở sản xuất, kinh doanh và điều kiện về tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm. Điều kiện an toàn phải được cấp giấy chứng nhận. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

 

Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.


Luật An toàn thực phẩm cũng phân công rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của 3 Bộ: Y tế, Công thương và NN và PTNT. Đặc biệt, Luật cũng quy định nghĩa vụ phải thực hiện đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo trước khi quảng cáo thực phẩm. Việc đăng ký quảng cáo sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ nào thì thực hiện theo quy định của Bộ đó…

 

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2013 của Bộ Công thương tổ chức trên toàn quốc.


Vân Quang

Ý kiến bạn đọc