Hà Nội công bố thu “thuế đường” xe máy

07:30, 13/07/2013
|

(VnMedia) - Mức thu phí mỗi năm sẽ là 50.000 đồng và 100.000 đồng/xe tùy theo dung tích. Ngoài ra, chủ phương tiện sẽ phải bị truy thu tiền phí cho cả năm 2013 nếu phương tiện có trước tháng 1/2013...


 Ảnh minh họa

 Hà Nội sẽ truy thu "thuế đường" của năm 2013

 

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố.

 

Theo đó, đối tượng chịu phí bao gồm xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy (không bao gồm xe máy điện) với mức phí như sau: Loại có dung tích xy lanh đến 100cm3 thu 50.000đ/1 năm; loại có dung tích xy lanh trên 100cm3 thu 100.000/năm.

 

Các xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng và xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo được miễn nộp loại phí này.

 

Việc thu phí này sẽ do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện.

 

Theo quy định, đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 1/1/2013 thì tháng 8/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng.

 

Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 1/1/2013 đến 30/6/2013, chủ phương tiện phải khai, nộp phí với mức bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 30/8/2013.

 

Với phương tiện phát sinh từ 1/7/2013 đến 31/12/2013, chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1/2014 (chậm nhất là ngày 31/1) cho phí phải nộp năm 2014 và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm 2013.

 

Kể từ ngày 1/1/2014 trở đi, với những phương tiện phát sinh từ ngày 1/1 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải khai, nộp phí với mức thu phí bằng ½ mức thu năm. Thời điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm. Thời điểm phát sinh còn lại trong năm thì chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh.

 

Về việc quản lý, sử dụng nguồn phí thu được, UBND Thành phố quy định, các phường, thị trấn được để lại 10%; các xã được để lại 20% số phí thu được. Số tiền còn lại, trường hợp thành phố Hà Nội đã thành lập Quỹ bảo trì đường bộ địa phương thì hàng tuần, cơ quan thu phí phải nộp vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước. Hàng tháng, đơn vị thu phí lập Tờ khai nộp phí sử dụng đường bộ thu được theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

 

Trường hợp Thành phố chưa lập Quỹ bảo trì đường bộ địa phương thì cơ quan thu phí nộp vào ngân sách địa phương.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/7/2013.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc