Bắt đầu 50 ngày thanh tra các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng

17:22, 05/09/2015
|

(VnMedia)- Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng trong 50 ngày.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ngày 03/9/2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố Quyết định số 2321/QĐ-TTCP ngày 13/8/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa

Ông Đào Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ tại buổi công bố quyết định thanh tra các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

​Theo Quyết định số 2321, ông Đào Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra. Thời gian thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2008 đến 30/6/2015; khi thấy cần thiết, Đoàn có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Tại buổi công bố quyết định, Đoàn thanh tra cũng thông báo Quyết định số 2396/QĐ-TTCP ngày 20/8/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi Công bố quyết định, ông Đào Trung Kiên, Trưởng đoàn thanh tra cho biết đây là cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch không phải thanh tra đột xuất. Qua công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ mong muốn đánh giá lại nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực để thấy tính hiệu quả cũng như những tồn tại hạn chế, đưa ra những kiến nghị giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Theo đó, Đoàn thanh tra đề nghị, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để đảm bảo hiệu quả, tiến độ và đáp ứng yêu cầu đề ra của cuộc thanh tra, giúp hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định Bộ Quốc phòng chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung theo kế hoạch của Đoàn Thanh tra và phối hợp cùng với đoàn làm rõ các vấn đề theo yêu cầu nội dung thanh tra.


Theo thanhtra.gov.vn

Ý kiến bạn đọc