Không để bạo loạn, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước

21:42, 21/12/2014
|

(VnMedia)- Một trong những nhiệm vụ của lực lượng công an năm 2015 được đưa ra là không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Ngày 21/12/2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương (ĐUCATW) và lãnh đạo Bộ Công an về đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015.

Thay mặt ĐUCATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư ĐUCATW, Thứ trưởng Thường trực trình bày tóm tắt dự thảo các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70, nêu rõ: Năm 2014, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến ANTT của Việt Nam; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết, về phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, cần tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, đa dạng, khó dự báo, lực lượng CAND đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2014. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng cao, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn lực lượng CAND, của các cấp, các ngành và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Sau khi phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2015, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng chỉ rõ: Lực lượng CAND cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho năm 2015 và những năm tiếp theo. Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước…

Thay mặt ĐUCATW, lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Lực lượng CAND rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Lực lượng CAND nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc