Hàng loạt cán bộ công chức ở Điện Biên bị kỷ luật

15:49, 04/11/2014
|

(VnMedia) - Theo kết luận thanh tra, có hơn 30 cán bộ tại tỉnh Điện Biên đã bị kỷ luật, trong đó, UBND thị xã Mường Lay bị thay mới Chủ tịch...

Ảnh minh họa

Tỉnh Điện Biên nhìn từ trên cao. Ảnh internet

Thanh tra chính phủ vừa có kết luận về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tại tỉnh Điện Biên.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ, để đảm bảo tính minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2013 đã yêu cầu kê khai tài sản của 9442 người. Số người đã kê khai là 9428 người. Số người chưa kê khai là 14 người.

Trong năm 2014, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã có 77 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và 483 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó phát hiện 18,8 tỷ đồng sai phạm. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 14 tỷ đồng nộp ngân sách. Liên quan đến những sai phạm về kinh tế, cơ quan Thanh tra tỉnh Điện Biên đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý 66 cá nhân và chấn chỉnh công tác quản lý với một số cơ quan, đơn vị.

Cũng theo kết luận thanh tra, tại TX Mường Lay 1 cán bộ có hành vi liên quan đến tham nhũng đã bị phát hiện và xử lý. Hành vi sai phạm cụ thể là lập hồ sơ khống hơn 46 triệu đồng; sai phạm trong sử dụng ngân sách hơn 300 triệu đồng). Các cơ quan chức năng đã thu hồi được về cho nhà nước gần 350 triệu đồng.

UBND tỉnh Điên Biên đã quyết định điều chuyển chủ tịch thị xã làm công việc khác, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Vương - Phó giám đốc Sở Xây dựng về giữ cương vị Chủ tịch UBND TX Mường Lay.

Tại huyện Mường Áng, trong 3 năm đã kiểm tra, xử lý kỷ luật 37 cán bộ công chức, viên chức vi phạm. Trong đó 10 khiển trách; 22 cảnh cáo; 1 hạ bậc lương và 4 thôi việc.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại tỉnh Điện Biên như việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thanh tra, khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, có nơi, có lúc chưa thường xuyên, nội dung thiếu chặt chẽ. UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thành lập Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh và do đó chưa có quy chế, nội quy về tiếp công dân.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn chưa sâu rộng, chất lượng còn hạn chế, còn nặng về hình thức. Ở một số đơn vị, công tác này chưa liên hệ chặt chẽ với tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa tập trung một đầu mối, dẫn đến việc tổng hợp, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn có nơi giải quyết chưa bảo đảm về trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, việc sắp xếp, bố trí càn bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân tại Điện Biên còn có nơi chưa quan tâm, chú trọng.

Với công tác phòng, chống tham nhũng, Đoàn Thanh tra chỉ ra việc thực hiện các quy định, chính sách pháp luật Nhà nước của một số cán bộ, công chức chưa tốt, còn có biểu hiện nhũng nhiễu và tham nhũng.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện một số quy định về phòng, ngừa tham nhũng còn chậm, hiệu quả chưa cao. Liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng, một số trường hợp vẫn để kéo dài.

Những thiếu sót nêu trên trách nhiệm chung thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên và trách nhiệm chính thuộc về giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; thanh tra các cấp liên quan...


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc