Hà Nội: 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích

09:31, 01/05/2015
|

(VnMedia) - Theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, trên địa bàn TP Hà Nội, đến nay còn khoảng 200 cơ sở nhà, đất sử dụng chưa đúng mục đích được giao.                         

Trong đó, có 60 cơ sở cho thuê, cho mượn; 5 cơ sở liên doanh liên kết không đúng quy định; 90 cơ sở bố trí làm nhà ở đan xen trong khuôn viên cần phải di dời; còn lại là các cơ sở sai phạm khác như bị lấn chiếm, bố trí cho các đối tượng khác sử dụng...

Riêng với trường hợp hơn 1000 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội bộc lộ nhiều yếu kém trong công tác quản lý, sử dụng, người phát ngôn Chính phủ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu xử lý nghiêm  theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và theo tinh thần Chỉ thị số 27 Chủ Thử tướng ngày 25/8/2014.

Theo báo cáo của TP Hà Nội và Bộ Tài chính, trên địa bàn TP Hà Nội có 12.111 cơ sở nhà đất đã kê khai, báo cáo, trong đó có 1.493 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương (cơ sở thuộc TW) và 10.618 cơ sở do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội (cơ sở thuộc địa phương). Đến cuối năm 2014 đã thực hiện kiểm tra, rà soát, sắp xếp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 11.948 cơ sở, gồm 1.330 cơ sở thuộc TW; 10.618 cơ sở thuộc địa phương.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra, rà soát tại TP Hồ Chí Minh và trong Quý II/2015 sẽ thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Anh Đào

Ý kiến bạn đọc