Hà Nội “thúc” tiến độ đầu tư hạ tầng các khu chung cư

15:23, 14/04/2015
|

(VnMedia) - Đánh giá việc đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu chung cư còn chậm, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu kiểm tra tình hình thực hiện tại các dự án nhà ở thương mại...

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn, việc đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội,  hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư là công việc hết sức quan trọng. Vì vậy, HĐND, UBND Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện việc đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư.

Đơn cử như ngày 10/11/2014, Hà Nội đã có văn bản số 8712/UBND-XDGT về việc tổ chức thực hiện sau rà soát tổng thể các dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra tình hình thực hiện dự án đối với các dự án đã được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận đề xuất dự án, giao chủ đầu tư và chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch.

 “Tuy nhiên đến nay tiến độ thực hiện còn chậm.” – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Tuấn nhận xét sau 4 tháng thực hiện.

Trước tình trạng trên, Lãnh đạo Thành phố lại vừa có cuộc họp với các đơn vị liên quan về việc rà soát tình hình thực hiện công tác đầu tư các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị, khu chung cư và công tác thành l ập Ban Quản trị nhà chung cư.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu: các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các nội dung tại văn bản 8712 nói trên, báo cáo Thành phố ngay trong tháng 4/2015.

Ông Tuấn yêu cầu, khi thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, cơ quan thẩm định hồ sơ phải thẩm tra, xác định cụ thể tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án; phương thức, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dự án.

Ngoài ra, khi đề xuất để xem xét lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, các sở ngành không đề xuất các nhà đầu tư kém năng lực, cố tình không thực hiện hoặc chậm tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ dự án đã được chấp thuận.

Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, thị xã các doanh nghiệp quản lý chuyên ngành rà soát, lập danh mục, kế hoạch đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật xung quanh trên địa bàn Thành phố 2015 và giai đoạn 2016 – 2020; chủ trì phối hợp với sở Tài chính cân đối nguồn vốn để thực hiện và xây dựng cơ chế huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2015.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo xác định tổng thể danh mục các cơ sở giáo dục đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách (xã hội hóa) tại các khu đô thị, khu nhà ở, đồng thời đề xuất kế hoạch bố trí vốn ngân sách và kêu gọi, thu hút, lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức xã hội hóa để hoàn thành xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 4/2015.

Sở Tài chính có trách nhiệm đề xuất cơ chế huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành khi thực hiện Nghị quyết 07 – HĐND thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 5/2015.

Ảnh minh họa

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các khu chung cư - ảnh minh họaChỉ 1/3 số nhà chung cư có Ban Quản trị

Liên quan đến vấn đề thành lập Ban Quản trị nhà chung, lãnh đạo thành phố trong 6 tháng qua, việc thành lập Ban Quản trị nhà chung cư đã có bước chuyển biến tích cực, đã thành lập thêm 45 Ban quản trị, nâng tổng số các Ban quản trị đã được thành lập lên con số 156, quản lý 259 nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tỷ lệ các nhà chung cư đã thành lập Ban Quản trị cũng mới chỉ đạt 36% so với lượng nhà chung cư đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị. Vì vậy, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra công tác thành lập Ban Quản trị trên địa bàn Thành phố, có văn bản đôn đốc các quận, huyện, thị xã tập trung hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban Quản trị, phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác thành lập ban quản trị nhà chung cư trong năm 2015 đối với 340 nhà chung cư còn lại đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn kiểm tra, thường xuyên lập danh sách bổ sung các nhà chung cư đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị và tổ chức thực hiện việc thành lập Ban Quản trị theo quy định của pháp luật.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc