Điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Bắc An Khánh

06:50, 18/04/2015
|

(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định, tổng diện tích nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khoảng 270,92ha.

Trong đó, diện tích quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở thu nhập thấp Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 khoảng 18,55ha thực hiện theo dự án riêng.

Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc An Khánh, tỷ lệ 1/500 khoảng 252,37ha (trong đó có phần giai đoạn I đã triển khai xây dựng cần điều chỉnh, khắc phục và phần diện tích nghiên cứu mở rộng để khớp nối với khu vực theo quy hoạch phân khu đô thị S3 khoảng 6,79ha).

Quy mô dân số khoảng 25.000 - 26.500 người (chưa bao gồm dân số khu nhà ở thu nhập thấp Bắc An Khánh đã được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 16/3/2011).

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 18/5/2013. Điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá về hiện trạng sử dụng đất; thực trạng quá trình triển khai đầu tư xây dựng tại khu đô thị; giải pháp khớp nối các dự án có liên quan và giữa khu vực đã đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp quy hoạch đồng bộ về chức năng sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.Khánh An

Ý kiến bạn đọc