Hà Nội dự kiến thu 2.540 tỷ đồng từ đấu giá đất

12:42, 01/03/2015
|

(VnMedia) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, trong năm 2015, dự kiến có 50 dự án đấu giá, với tổng diện tích đất nghiên cứu là 301,93ha. Trong đó, phần diện tích đã quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất là 101ha, diện tích đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất là 54,8ha…

Ngoài ra, còn 16 điểm nhà chuyên dùng cũng được đưa ra đấu giá. Ước tính tổng số tiền thu được khoảng 2.540 tỷ đồng, trong đó phần đấu giá đất 2.500 tỷ đồng, đấu giá nhà chuyên dùng 40 tỷ đồng.

Đối với những dự án chuyển tiếp từ những năm trước, đã đấu giá trong năm 2014 nhưng còn quỹ đất, thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện đấu giá trong năm 2015.

Riêng việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Cầu Giấy, thành phố yêu cầu quận Cầu Giấy kiểm tra toàn bộ quỹ đất còn lại, đề xuất phương án quản lý, sử dụng, báo cáo thành phố trước ngày 31/3/2015. Phần đất thuộc đối tượng tổ chức bán đấu giá theo quy hoạch được duyệt, quận Cầu Giấy phải có phương án, báo cáo thành phố trước ngày 30/6/2015.

Đối với khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ, UBND cấp huyện chủ động lập kế hoạch, trình HĐND thông qua và tổ chức đấu giá trong năm 2015.


Khánh An

Ý kiến bạn đọc