Chất vấn lãnh đạo Hà Nội về trường ngoài công lập và quản lý quy hoạch đô thị

14:50, 03/12/2019
|

 - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội vừa khai mạc sáng nay (3/12). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ chất vấn lãnh đạo Thành phố và các sở ngành về 3 nhóm vấn đề: Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; Quản lý các trường ngoài công lập; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Sáng nay 3/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc kỳ họp thứ 11 nhằm xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, đây là kỳ họp cuối năm, sẽ đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2019; đồng thời, nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ vào các quy định của luật và tình hình thực tiễn của thành phố, HĐND thành phố xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 6 nghị quyết thường kỳ; 6 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề.

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn đảm bảo các quy định của luật và giúp đại biểu tiếp cận được các nội dung một cách khoa học, đó là: Gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luận, thông qua nghị quyết.

Đồng thời, gợi ý thảo luận tại tổ những nội dung các ban HĐND thành phố sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; yêu cầu các ngành giải trình bằng văn bản gửi trước đến các đại biểu để tiếp tục tham gia nghiên cứu.

Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 3/11
Các đại biểu tham dự phiên họp sáng 3/11

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, HĐND thành phố sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến về 3 nhóm vấn đề: Tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn; việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

“Đây là những vấn đề trong nhiệm kỳ này HĐND thành phố chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các kỳ tiếp xúc cử tri.” Bà Ngọc nói.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kỳ họp HĐND Thành phố lần này là việc đề cập đến việc thực hiện Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Liên quan đến nội dung này, trong phần phát biểu của mình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố quan tâm thảo luận, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại thành phố.

Đây cũng là nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu quan tâm đề cập. Theo ông Lưu, trong kỳ họp, Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận và thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp về hoàn thiện mô hình, tổ chức cấp chính quyền địa phương bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện.

 “Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021 và việc thực hiện thí điểm từ ngày 1/7/2021, là một trong những căn cứ pháp lý rất quan trọng để Thủ đô có điều kiện phát triển nhanh, bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong phiên họp sáng nay, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng cho biết, năm nay, có 7/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự kiến vượt kế hoạch, gồm chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (GRDP/người); vốn đầu tư xã hội; xuất khẩu; bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị và tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn…

Cũng trong sáng nay, các đại biểu HĐND Thành phố đã nghe các báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Thường trực HĐND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị với HĐND và UBND thành phố.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc