Chính thức bỏ loại hợp đồng “không xác định thời hạn” với viên chức

17:04, 25/11/2019
|

 - Từ 1/7/2020, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2).

Viên chức suốt đời
Sẽ không còn hình thức hợp đồng "Viên chức suốt đời"

Chiều 25/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó đáng chú ý là quy định "không ký hợp đồng không xác định thời hạn" từ 1/7/2020.

Theo đó, tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực (1/7/2020) sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2), trừ viên chức được tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định này nêu rõ, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương về “Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn)”.

Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày Luật này có hiệu lực (1/7/2020).

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Việc quy định như vậy là phù hợp với Điều 240 của Bộ Luật Lao động hiện hành và Điều 220 của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc