Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14: 11 Luật, Đạo luật đã được thông qua

0
0

 - Chiều nay (27/11), Quốc hội đã bế mạc sau 28 ngày làm việc với việc thông qua 11 Luật, Đạo luật, 17 Nghị quyết và cho ý kiến vào nhiều Luật khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp

Tại kỳ họp này, QH đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng: thông qua 11 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 10 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Bộ luật Lao động được sửa đổi đã được thông qua gồm 17 chương, 220 điều với nhiều quy định mới, quan trọng, trong đó, lần đầu tiên mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

Luật quy định lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035 nhằm chuẩn bị, ứng phó với quá trình già hóa dân số, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Luật bổ sung 01 ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề với Ngày Quốc khánh 2/9; quy định cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động; nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp; các quy định về giải quyết tranh chấp lao động linh hoạt hơn, tạo thuận lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động;…

Luật Chứng khoán được sửa đổi gồm 10 chương, 134 điều quy định nhiều nội dung mới quan trọng như: mô hình và tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán; biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán; thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; chào bán chứng khoán; Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;…

Luật Dân quân tự vệ sửa đổi đã sửa đổi những quy định về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ. Đồng thời, cụ thể hóa về quyền con người, quyền công dân có liên quan đến Dân quân tự vệ được quy định tại Hiến pháp.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh; các hành vi bị nghiêm cấm; giấy tờ xuất nhập cảnh; xuất cảnh, nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, có nhiều cải cách, đổi mới về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho công dân trong việc thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu;…

Luật Thư viện gồm 6 chương, 51 điều quy định về chính sách phát triển sự nghiệp thư viện; thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện;…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, chính quyền địa phương; sửa đổi quy định về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, giảm số lượng Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh; quy định về nguyên tắc phân quyền, phân cấp và ủy quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số;…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi khái niệm công chức; sửa đổi, bổ sung các quy định về: thẩm quyền của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; đánh giá viên chức, chế độ thôi việc đối với viên chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu;…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước bổ sung các quy định về quyền khiếu nại, khởi kiện của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và trình tự, thủ tục khiếu nại. Đồng thời, sửa đổi một số điều của Luật Tố tụng hành chính bảo đảm việc tiến hành khởi kiện quyết định xử lý khiếu nại của Tổng Kiểm toán nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã luật hóa việc cấp thị thực điện tử và việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; quy định các trường hợp được chuyển đổi mục đích thị thực; sửa đổi, bổ sung về ký hiệu, thời hạn của thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, lao động nước ngoài và luật sư nước ngoài;…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được ban hành để bảo đảm thống nhất với quy định của Bộ luật Hình sự, phù hợp với yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, đã sửa đổi, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ “vũ khí quân dụng”.

Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được ban hành nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm của Thủ đô. Nghị quyết gồm 09 điều trong đó xác định cụ thể mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, UBND quận, thị xã, của Chủ tịch UBND quận, thị xã; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường;...

Tại Kỳ họp, QH đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, giao Chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích Quốc gia. Đối với phương án huy động vốn, Nghị quyết quy định sử dụng vốn của nhà đầu tư; không sử dụng bảo lãnh Chính phủ; bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai, minh bạch của Dự án;...

Đáng chú ý, QH đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng.

QH đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, trong đó, giao Chính phủ nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần, báo cáo QH xem xét, quyết định.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ngoài việc tổng kết lại những vấn đề quan trọng trong nội dung làm việc của Quốc hội nói trên, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, đánh giá cao cả về nhóm vấn đề được lựa chọn, chất lượng chất vấn cũng như các phần trả lời chất vấn.

“Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã thể hiện thái độ nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, thẳng thắn nhận trách nhiệm và đưa ra nhiều cam kết để khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong lĩnh vực phụ trách.” – Chủ tịch Quốc hội nói.

 Chủ tịch QH ghi nhận và đề nghị các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành sớm có kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện cho được những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch QH đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được QH thông qua; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu QH, của cử tri và Nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình QH tại kỳ họp sau.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


'Bộ tứ' xinh đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tung bộ ảnh ngọt ngào, quyến rũ

(VnMedia) - 4 cô gái xinh đẹp Thảo Nhi, Thủy Tiên, Nhật Hà và Bảo Ngọc kỷ niệm tình bạn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bằng bộ ảnh đầy ngọt ngào và quyến rũ.

Hà Nội: Lái xe có dấu hiệu say xỉn lao vào cây xăng làm 8 người bị thương

(VnMedia) - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và hàng loạt xe máy ở cây xăng 111 đường Láng, phường Thịnh Quang.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump: Tài liệu về vũ khí hạt nhân là trò lừa bịp

Tờ Washington Post ngày 11/8 đưa tin FBI đã tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân khi khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump, nhưng không rõ có thu hồi hay không.

Cách tra cứu, đóng tiền Internet VNPT qua ứng dụng VNPT Money cực dễ dàng

(VnMedia) - Khách hàng đang dùng Internet nhà mạng VNPT và muốn thanh toán cước VNPT online để thuận tiện hơn nhưng không biết cách thức thanh toán như thế nào? Dưới đây là những hướng dẫn tra cứu, đóng tiền internet VNPT qua ứng dụng VNPT Money đơn giản, nhanh chóng.

Tâm điểm Ngoại hạng Anh 2022/23 vòng 2: Chelsea đại chiến Tottenham

(VnMedia) - Trận derby thành London sẽ là tâm điểm đặc biệt “hút” fan Ngoại hạng vào cuối tuần này. Cập nhật ngay lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh mùa giải mới trên MyTV để không bỏ lỡ.