Đại biểu đề nghị bỏ hình thức kỷ luật "Xoá tư cách chức vụ"

14:03, 30/10/2019
|

(VnMedia) - Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) đưa ra 3 điểm bất hợp lý của hình thức kỷ luật “Xoá tư cách” của cán bộ đã nghỉ hưu, thay bằng cắt hoặc giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương.

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật viên chức.

Phát biểu góp ý tại Nghị trường, đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng) cho rằng, về hình thức kỷ luật công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu, dự thảo quy định xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm là “chưa thật hợp lý.”

Theo đại biểu Hiển, việc rà soát hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật về đảng và xử lý kỷ luật về hành chính nhà nước là cần thiết. Tuy nhiên, “thống nhất đồng bộ không có nghĩa là bên đảng kỷ luật nào thì bên nhà nước phải có hình thức kỷ luật như vậy".

“Thống nhất và đồng bộ ở đây cần phải hiểu là sự thống nhất, đồng bộ về tính chất, sự nghiêm khắc của chế tài xử lý kỷ luật chứ không phải là có chế tài xử lý kỷ luật với tên gọi giống nhau, vì giữa trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý có đặc thù khác nhau" - đại biểu tỉnh Lâm Đồng phân tích.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển, việc quy định xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm có một số điểm bất hợp lý.

ĐB Nguyễn Văn Hiển
ĐB Nguyễn Văn Hiển

Thứ nhất, việc xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm về mặt pháp lý sẽ rất khó giải thích thế nào là tư cách chức vụ và trong các văn bản bổ nhiệm các chức vụ hiện nay không có văn bản nào dùng từ khái niệm là tư cách chức vụ.

Thứ hai, quy định hình thức xử lý kỷ luật trên không tương thích và thống nhất với các quy định về trách nhiệm hình sự trong Luật hình sự và các quy định về xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức đương chức.

“Chẳng hạn, theo Luật Hình sự hiện hành, nếu một cán bộ công chức giữ chức vụ, quyền hạn cao bị xử lý hình sự với hình phạt nghiêm khắc nhất là tù có thời hạn, chung thân thì họ vẫn không bị xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Tương tự như vậy, nếu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất là buộc thôi việc thì họ cũng không bị xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm trước đó. Điều này tạo ra sự bất hợp lý là người gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng đến mức phải xử lý hình sự lại không bị xoá tư cách chức vụ trước đó, còn người đã nghỉ hưu có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng lại bị xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" - đại biểu Nguyễn Văn Hiển phân tích.

Xoá tư cách thì các văn bản đã ký có hiệu lực pháp lý không?

Thứ ba, theo đại biểu Hiển, quy định trên tạo sự tranh cãi không cần thiết vể hệ quả pháp lý về xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm là những văn bản, quyết định người này ký thì có còn hiệu lực pháp lý hay không.

Dẫn kinh nghiệm của Đức là công chức đã nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của mình lúc đương chức và hình thức kỷ luật là giảm và truất lương hưu vĩnh viễn; Đồng thời hệ quả pháp lý là người bị kỷ luật sẽ không còn có quyền giới thiệu và được giới thiệu là nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng.... Đại biểu Nguyễn Văn Hiển nói, “Tôi thấy quy định này logic về pháp lý và đáp ứng yêu cầu thực tiễn Việt Nam. Tức là phải kỷ luật cái hiện hữu đang có là giảm và truất lương hưu, hệ quả của nó là tác động đến lợi ích vật chất và tinh thần của người bị kỷ luật bao gồm lương hưu và các chức danh, chức vụ đã có trước khi nghỉ hưu. Người bị kỷ luật không còn quyền tự giới thiệu và được giới thiệu với chức danh này.”

Đại biểu Hiển cũng cho rằng, áp mức kỷ luật như vậy sẽ không vướng và sa đà vào câu chuyện khi người này bị kỷ luật thì những văn bản, quyết định của người này còn có hiệu lực hay không.

Với những phân tích nói trên, Đại biểu Nguyễn Văn Hiển đề nghị không nên quy định xoá tư cách chức vụ đã đảm nhiệm mà nên quy đinh hình thức kỷ luật giảm, truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hệ quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm chế độ chính sách đang được hưởng gồm lương hưu, danh hiệu, danh xưng, huân huy chương.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc