Bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp trong CMCN 4.0

10:57, 23/10/2019
|

 - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu có mong muốn được sự hỗ trợ từ chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng phất triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công Thương để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh đều có thể đăng ký tham dự…

Trong xu thế hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn, những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra những thách thức rất lớn cho việc quản trị doanh nghiệp. Làn sóng công nghệ mới này giúp các doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các Sản phẩm Dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng. Các xu thế công nghệ cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho DN, đặc biệt đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), DN khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội thâm nhập thị trường ngách với nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ mang tính đột phá.

Trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực là một trong 8 chính sách trợ giúp của Chính phủ đối với DNNVV theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu tập trung vào quản trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở nhận thức đó, sự quan tâm của Nhà nước và các Bộ ban ngành đến sự phát triển, hội nhập của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một định hướng đúng đắn, cấp thiết và mang lại nhiều lợi ích chung cho quốc gia. Vì vậy, căn cứ vào Quyết định số 4589/QĐ-BCT ngày 11/12/2018 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 và Quyết định số 136/QĐ-ĐTBD ngày 18/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng, Cán bộ Công Thương Trung ương về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung đã được Bộ Công Thương giao năm 2019 cho Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ Doanh nghiệp với nhiệm vụ “Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quả trị doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp được ưu tiên phát triển và công nghiệp mũi nhọn trên phạm vi toàn quốc”.

Được sự hưởng ứng từ các doanh nghiệp toàn quốc, từ cuối tháng 09/2019 Trung tâm đã liên tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QTKD (quản trị kinh doanh), quản trị nhân sự trên cơ sở Nhà nước và Doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh phí, Trung tâm đã tiến hành khảo sát tại Doanh nghiệp để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của Doanh nghiệp, từ đó đưa ra các khóa đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của Doanh nghiệp. Sau mỗi khóa đào tạo, các học viên của Doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. Các Doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu có mong muốn được sự hỗ trợ từ chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng phất triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công Thương để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh đều có thể đăng ký tham dự.

Phạm Lê