Bộ Giao thông vận tải thêm quy định "bảo đảm không bỏ quên hành khách trên xe"

06:50, 12/10/2019
|

 - Bộ  Giao thông vận tải (GTVT) cho biết đã bổ sung quy định “có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình” vào Nghị định trình Thủ tướng...

bỏ quên hành khách, bỏ quên học sinh

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết Bộ này vừa nhận được Văn bản số 4483/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh.  Theo đó, liên quan đến ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng “xe đưa đón học sinh, chưa có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể về loại hình dịch vụ này”, Bộ GTVT khẳng định, trên thực tế đã có quy định của pháp luật về vấn đề này.

Làm rõ nội dung này, Bộ GTVT cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật GTĐB và tại mục 80 Phụ lục 4: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư thì kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 66 Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chia thành 5 loại hình, gồm: kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi,  Kinh doanh vận tải khách du lịch và cuối cùng là Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

“Với 5 loại hình như nêu trên và theo báo cáo từ các địa phương thì hiện nay, đối với xe ô tô chở học sinh đang được các Sở GTVT cấp phép hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng” - Bộ GTVT cho biết.

Theo Bộ GTVT, chiểu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/21014 của Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT thì các xe ô tô tham Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thì phải thuộc các đơn vị vận tải (bao gồm là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu, gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Đối với đề nghị của Bộ GD&ĐT về việc “rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông”, Bộ GTVT cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ), Dự thảo Nghị định đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 7588/BGTVT-VT ngày 14/8/2019) đã bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ hơn, nhưng một mặt cũng có quy định riêng để phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, tại khoản số Điều 7 của dự thảo Nghi định đã bổ sung: “Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc, trước khi thực hiện hợp đồng phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ các điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách”.

Tại Điều 11 của dự thảo Nghị định cũng đã bổ sung chặt chẽ hơn việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó đã bổ sung nội dung quy định: “...có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách);... ”.

Bộ GTVT đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn các trường học khi các trường có tổ chức đưa đón học sinh đến trường bằng xe ô tô phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật.

Xuân Hưng