Sức mạnh công đoàn tạo dựng nét văn hóa đặc trưng của VNPT-IT

06:24, 11/08/2019
|

- Theo ông Ngô Diên Hy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), tổ chức công đoàn chính là mắt xích quan trọng nhất, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chuyên môn để giữ cho khát vọng cống hiến vì một mái nhà chung VNPT luôn được cháy bỏng. Đó chính là sức mạnh của công đoàn, luôn gắn bó máu thịt với người lao động, đồng hành với chuyên môn. Công đoàn VNPT-IT đang làm được điều đó, tạo dựng một nét văn hóa đặc trưng của VNPT-IT, biết chia sẻ, nỗ lực hết mình cho công việc, cho tập thể, đoàn kết, tôn trọng kỷ luật, không ngừng học hỏi, đặc biệt là tôn trọng khách hàng.

Chiều ngày 10/8, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Công nghệ thông tin VNPT nhiệm kỳ 2019-2022 đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Diên Hy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty VNPT-IT đánh giá, một năm qua, công đoàn công ty VNPT-IT lâm thời đã ổn định nề nếp, các hoạt động tập thể được đông đảo cán bộ công nhân viên hưởng ứng tham gia, mô hình đã hoàn thiện và có chú trọng tới chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Lực lượng công đoàn viên là những nhân sự chủ lực làm về CNTT đang từng ngày, từng giờ làm đậm nét thêm một hình ảnh VNPT-IT vì khách hàng, trách nhiệm, sáng tạo, chia sẻ và thấu cảm. Một VNPT-IT đang khẳng định sự hiện diện trên bản đồ CNTT của Việt Nam, trong tiếng nói của cộng đồng IT, đã chiếm lĩnh được thị phần lớn trong 3 lĩnh vực quan trọng: Chính phủ điện tử, Y tế, Giáo dục. Theo ông Ngô Diên Hy, từ những ngày đi vào hoạt động cách đây một năm, với bộn bề khó khăn của một đơn vị mới thành lập, mỗi công đoàn viên VNPT-IT có quyền tự hào là những người đóng góp những viên gạch đầu tiên, từng ngày, từng giờ tạo dựng nên một VNPT-IT ngày càng phát triển.

Ông Bùi Văn Hoan, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị
Ông Bùi Văn Hoan, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Công ty VNPT-IT được thành lập vào ngày 09/8/2018 theo Quyết định số 352/QĐ-CĐVNPT-CS của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Công ty Công nghệ thông tin VNPT, trực thuộc Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Là tổ chức công đoàn non trẻ, ngay từ khi mới thành lập, với sứ mệnh của công ty là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ CNTT của VNPT thực hiện chiến lược VNPT4.0, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty VNPT-IT đã chủ động cùng với chuyên môn tổ chức triển khai tích cực các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát động: Phong trào “Sáng tạo VNPT”, chương trình “Nụ cười VNPT”. Song song với đó, Công đoàn Công ty cũng đã phát động các phong trào thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chiến dịch nước rút hoàn thành kế hoạch cuối năm góp phần thay đổi đáng kể về nhận thức, tư duy của người lao động.

Đội ngũ công nhân viên lao động Công ty VNPT-IT là đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, có trình độ và nhiệt huyết, tinh thần thái độ trong sản xuất kinh doanh tốt, ý thức tổ chức kỷ luật đặt mục tiêu hoàn thành tiến độ chất lượng công việc lên hàng đầu, văn hóa VNPT xuyên suốt thông qua tinh thần đoàn kết nội bộ, nhiều gương sáng trong lao động sản xuất như các gương điển hình tiêu biểu, các cá nhân được tặng danh hiệu trong phong trào Nụ cười VNPT hàng quý. Công đoàn Công ty đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nề nếp và triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Ông Ngô Diên Hy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty VNPT-IT phát biểu tại Hội nghị.
Ông Ngô Diên Hy, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty VNPT-IT phát biểu tại Hội nghị.

Trong quá trình tổ chức và hoạt động công đoàn giai đoạn lâm thời, Công đoàn Công ty VNPT-IT luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, của Đảng uỷ Công ty, đã tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn theo các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn là Công ty chủ lực của Tập đoàn trong mảng phát triển dịch vụ Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, làm tốt việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV Công ty.

Ngay từ khi mới được thành lập, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn VNPT, Công đoàn Công ty đã ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nề nếp và triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên, công tác tuyên truyền và quan tâm bảo vệ lợi ích của CNVCLĐ, thực hiện kiểm tra việc chấp hành nội quy lao động; Văn hóa VNPT; phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động tại Công ty. Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phát huy vai trò chỉ đạo điều hành, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các Ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đóng góp ý kiến đầy đủ vào các quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành…, góp phần giúp Ban Chấp hành giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong mọi chủ trương, đường lối công tác.

Phát huy những mặt tích cực và khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cũng như đánh giá được những thuận lợi và khó khăn tác động đến phong trào CNVC lao động và hoạt động công đoàn, Đại hội lần thứ Nhất Công đoàn Công ty VNPT-IT đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2019-2022 với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết -Trách nhiệm”.

Công đoàn Công ty VNPT-IT bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, vận động CBCNVC thi đua đổi mới công tác quản lý, điều hành SXKD, nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả trong quản lý và SXKD; phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty, thực hiện thành công chiến lược VNPT4.0. Tham gia cùng chuyên môn tiếp tục bổ sung hoàn thiện Quy chế, cơ chế  nội bộ phù hợp với mô hình mới, tình hình thực tế tại đơn vị; tạo điều kiện để công đoàn các cấp chủ động, sáng tạo trong hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC lao động.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty VNPT-IT nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Hội nghị.
Ban chấp hành Công đoàn Công ty VNPT-IT nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Văn Hoan, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã chúc mừng những thành tích của Ban chấp hành công đoàn VNPT trong thời gian qua và tin tưởng, ban chấp hành mới sẽ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công đoàn, cũng như nhiệm vụ của VNPT-IT trong thời gian tới. Tổ chức công đoàn phải kết hợp hài hòa giữa yêu cầu của chuyên môn và quyền lợi của người lao động, dựa trên cơ sở điều lệ của tổ chức, thường xuyên đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công ty cũng như công đoàn công ty VNPT-IT trong thời gian tới .

Làm việc trọn vẹn trong một buổi chiều, Hội nghị đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty VNPT-IT nhiệm kỳ 2019-2022 với trọng trách được Tổng giám đốc VNPT-IT Ngô Diên Hy đặt kỳ vọng, tổ chức công đoàn VNPT-IT ngày càng vững mạnh, ngày càng gắn bó mật thiết với đội ngũ lao động. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều hơn nữa các kết quả, những con số thuyết phục hơn so với kết quả một năm hoạt động của Ban chấp hành lâm thời.

Hiền Mai


Ý kiến bạn đọc